Όρος στο γλωσσάριο:

Σύμβαση για το παράνομο εμπόριο απειλούμενων ειδών

Διεθνής συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων που έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το διεθνές εμπόριο δειγμάτων άγριων ζώων και φυτών δεν απειλεί την επιβίωσή τους.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις