Sõnastiku mõiste:

Ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon

Valitsustevaheline rahvusvaheline kokkulepe, mille eesmärk on tagada, et rahvusvaheline kauplemine metsloomade ja -taimede isenditega ei ohustaks nende püsimajäämist.

Jagage seda lehte: