Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Pojem v slovníku:

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi

Medzinárodná dohoda medzi vládami, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s exemplármi voľne žijúcich zvierat a rastlín neohrozil ich prežitie.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy