Pojem v slovníku:

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi

Medzinárodná dohoda medzi vládami, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s exemplármi voľne žijúcich zvierat a rastlín neohrozil ich prežitie.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy