24 december 2020

Odnosi med EU in Združenim kraljestvom: dosežen dogovor o prihodnjih trgovinskih pogojih

Novi sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom zagotavlja popoln vzajemni dostop do trga za blago in storitve, javna naročila in naložbe.

Blagovna menjava lahko poteka brez carin in kvot, če izpolnjuje pravila o poreklu, opredeljena v sporazumu. Od 1.januarja 2021 bodo pravila o poreklu za posamezne izdelke na voljo na trgovinskem portalu Access2Markets.

Glej sporočilo za javnost in druge dokumente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Deli to stran:

Hitre povezave