24 prosince 2020

Vztahy mezi EU a Spojeným královstvím: dosažená dohoda o budoucích obchodních podmínkách

Nová dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím zajišťuje plný vzájemný přístup na trh pro zboží a služby, veřejné zakázky a investice.

Obchod se zbožím může probíhat bez cla a kvót, pokud splňují pravidla původu stanovená v dohodě. Od 1.ledna 2021 budou pravidla původu pro jednotlivé produkty k dispozici na obchodním portálu Access2Markets.

Viz tisková zpráva a další dokumenty: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy