24 decembra 2020

Vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: dohoda o budúcich obchodných podmienkach dosiahnutá

Nová dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom zabezpečuje úplný vzájomný prístup na trh pre tovar a služby, verejné obstarávanie a investície.

Obchod s tovarom sa môže uskutočňovať bez ciel a kvót za predpokladu, že spĺňa pravidlá pôvodu vymedzené v dohode. Od 1.januára 2021 budú pravidlá pôvodu pre jednotlivé výrobky k dispozícii na obchodnom portáli Access2Markets Trade Portal.

Pozri tlačovú správu a ďalšie dokumenty: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy