24 Nollaig 2020

An caidreamh idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe: thángthas ar chomhaontú maidir le dálaí trádála amach anseo

Leis an gComhaontú nua maidir le Trádáil agus Comhar idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe, cinntítear go mbeidh rochtain fhrithpháirteach iomlán ar an margadh ag earraí agus seirbhísí, soláthar poiblí agus infheistíocht.

Is féidir trádáil in earraí a dhéanamh saor ó dhleacht agus ó chuótaí ar choinníoll go gcomhlíonann siad na rialacha tionscnaimh atá sainithe sa chomhaontú. Amhail ón 1Eanáir 2021, beidh na rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach leis an táirge ar fáil ar thairseach na trádála Access2Margaí.

Féach an phreaseisiúint agus doiciméid eile: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Roinn an leathanach seo: