24 joulukuuta 2020

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteet: yhteisymmärrys tulevista kaupan ehdoista

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan uudella kauppa- ja yhteistyösopimuksella varmistetaan tavaroiden ja palvelujen, julkisten hankintojen ja investointien täysimääräinen vastavuoroinen markkinoille pääsy.

Tavarakauppaa voidaan käydä tullitta ja kiintiöittä, jos se täyttää sopimuksessa määritellyt alkuperäsäännöt. Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt ovat saatavilla Access2Markets -kauppaportaalissa 1.tammikuuta 2021 alkaen.

Ks. lehdistötiedote ja muut asiakirjat: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Jaa tämä sivu: