24 Δεκεμβρίου 2020

Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: επίτευξη συμφωνίας για τους μελλοντικούς εμπορικούς όρους

Η νέα συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου διασφαλίζει την πλήρη αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά για αγαθά και υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις και επενδύσεις.

Οι εμπορευματικές συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις, υπό τον όρο ότι πληρούν τους κανόνες καταγωγής που ορίζονται στη συμφωνία. Από την 1η Ιανουαρίου2021, οι ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν θα είναι διαθέσιμοι στη διαδικτυακή πύλη για το εμπόριο Access2Markets.

Βλ. το δελτίο Τύπου και άλλα έγγραφα: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις