24 decembris 2020

ES un Apvienotās Karalistes attiecības: panākta vienošanās par turpmākiem tirdzniecības nosacījumiem

Jaunais ES un Apvienotās Karalistes tirdzniecības un sadarbības nolīgums nodrošina pilnīgu savstarpēju piekļuvi tirgum attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, publisko iepirkumu un ieguldījumiem.

Preču tirdzniecība var notikt bez nodokļiem un kvotām, ja tās atbilst nolīgumā noteiktajiem izcelsmes noteikumiem. No 2021.gada 1. janvāra konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi būs pieejami Access2Markets tirdzniecības portālā.

Skatīt paziņojumu presei un citus dokumentus: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites