24 detsember 2020

ELi ja Ühendkuningriigi suhted: saavutatud kokkulepe tulevaste kaubandustingimuste kohta

Uus ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping tagab kaupade ja teenuste, riigihangete ja investeeringute täieliku vastastikuse turulepääsu.

Kaubavahetus võib toimuda tollimaksu- ja kvoodivabalt, kui see vastab lepingus määratletud päritolureeglitele. Alates 1.jaanuarist 2021 on tootepõhised päritolureeglid kättesaadavad Access2Marketsi kaubandusportaalis.

Vt pressiteade ja muud dokumendid: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Jagage seda lehte: