24 december 2020

Förbindelserna EU-Storbritannien: överenskommelse om framtida handelsvillkor har nåtts

Det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket säkerställer fullständigt ömsesidigt marknadstillträde för varor och tjänster, offentlig upphandling och investeringar.

Handel med varor kan ske tull- och kvotfritt under förutsättning att de uppfyller de ursprungsregler som fastställs i avtalet. Från och medden 1 januari 2021 kommer de produktspecifika ursprungsreglerna att finnas tillgängliga på handelsportalen Access2Markets.

Se pressmeddelandet och andra dokument: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Dela sidan:

Genvägar