24 december 2020

Forbindelserne mellem EU og UK: enighed om de fremtidige handelsbetingelser, der er opnået

Den nye handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige sikrer fuld gensidig markedsadgang for varer og tjenesteydelser, offentlige indkøb og investeringer.

Handel med varer kan finde sted told- og kontingentfri, forudsat at de opfylder de oprindelsesregler, der er fastsat i aftalen. Fra den1. januar 2021 vil de produktspecifikke oprindelsesregler være tilgængelige på portalen for handel med Access2Markets. 

Se pressemeddelelsen og andre dokumenter: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Del denne side: