24 Декември 2020

Отношения между ЕС и Обединеното кралство: постигнато е споразумение относно бъдещите търговски условия

Новото споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство гарантира пълен взаимен достъп до пазара за стоки и услуги, обществени поръчки и инвестиции.

Търговията със стоки може да се извършва без мита и квоти, при условие че те отговарят на правилата за произход, определени в споразумението. От 1 януари2021 г. специфичните за продукта правила за произход ще бъдат на разположение на търговския портал Access2Markets.

Вж. съобщението за медиите и други документи: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки