24 grudnia 2020

UE - Wielka Brytania: osiągnięte porozumienie w sprawie przyszłych warunków handlowych

Nowa umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem zapewnia pełny wzajemny dostęp do rynku dla towarów i usług, zamówień publicznych i inwestycji.

Handel towarami może odbywać się bezcłowy i bezkontyngentowy, pod warunkiem że spełniają one reguły pochodzenia określone w umowie. Oddnia 1 stycznia 2021 r. reguły pochodzenia dotyczące poszczególnych produktów będą dostępne na portalu handlowym Access2Markets.

Zob. komunikat prasowy i inne dokumenty: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Udostępnij tę stronę: