Често задавани въпроси:

За кои условия за достъп до пазара мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?

Моят търговски асистент по въпросите на услугите и инвестициите предоставя информация за следните условия за достъп до пазара по видове доставки.

 • Трансгранично предоставяне на услуги
  • изисквания за местно присъствие;
  • изисквания за лицензиране и разрешаване;
  • изисквания за регистрация;
  • изисквания за квалификация;
  • количествени ограничения;
  • данъчно облагане и други финансови мерки;
  • ограничения по отношение на предаването на данни и
  • изисквания за локализиране на данни
 • Търговско присъствие
  • изисквания за лицензиране и разрешаване;
  • ограничения на чуждестранния капитал;
  • изисквания за гражданство;
  • висше ръководство и съвети на директорите;
  • количествени ограничения;
  • данъчно облагане и други финансови мерки;
  • ограничения за предаването на данни и изисквания за локализиране на данни;
  • изисквания за трансфер на технологии и трансфер на данни;
  • достъп до земя;
  • местно съдържание и изисквания за експортиране;
  • ограничения на обхвата на дейностите на определени субекти
 • Присъствие/движение на физически лица/специалисти
  • изисквания за пребиваване;
  • изисквания за гражданство;
  • изисквания за разрешително за работа;
  • проучвания на пазара на труда;
  • изисквания за професионална квалификация
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки