Beskyttelsestold

Hvis din virksomhed overvejer at eksportere, kan du finde ud af, hvilke importafgifter og andre omkostninger du kan komme til at stå over for. Den indeholder ikke produktspecifikke oplysninger. Du bør bruge søgefunktionen.

Der kan anvendes beskyttelsesforanstaltninger, når en erhvervsgren påvirkes af en uforudset, kraftig og pludselig stigning i importen. Sådanne foranstaltninger anvendes meget sjældent og kun i meget specifikke tilfælde. Beskyttelsesforanstaltninger kan bestå af kvantitative importrestriktioner (handelskvoter) eller af toldforhøjelser. De kan anvendes på al import af den pågældende vare fra alle handelspartnere eller varer af særlig oprindelse.

Oplysninger om EU-beskyttelsestold

Oplysninger om alle afsluttede og igangværende beskyttelsesundersøgelser i EU

Del denne side: