Term fra ordlisten:

Toldgodtgørelse

Godtgørelse for tidligere betalt told af materialer uden oprindelsesstatus, der blev anvendt til at fremstille en færdigvare, der blev eksporteret i henhold til en præferencetoldsats.

Del denne side: