Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term fra ordlisten:

Toldgodtgørelse

Godtgørelse for tidligere betalt told af materialer uden oprindelsesstatus, der blev anvendt til at fremstille en færdigvare, der blev eksporteret i henhold til en præferencetoldsats.

Share this page:

Genveje