Όρος στο γλωσσάριο:

Επιστροφή δασμών

Επιστροφή για δασμούς που καταβλήθηκαν προηγουμένως επί μη καταγόμενων υλών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τελικού προϊόντος στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμολογίου.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις