Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Glosārija termins:

Nodokļu atmaksa

Kompensācija par nodokļiem, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kuri izmantoti, lai ražotu galaproduktu, kas eksportēts saskaņā ar preferenciālu tarifu.

Share this page:

Tiešās saites