Речник на термините:

Възстановяване на мита

Възстановяване на платени преди това материали без произход, които са били използвани за производството на краен продукт, изнасян по преференциална тарифа.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки