Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Речник на термините:

Възстановяване на мита

Възстановяване на платени преди това материали без произход, които са били използвани за производството на краен продукт, изнасян по преференциална тарифа.

Share this page:

Бързи връзки