Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Речник на термините:

Възстановяване на мита

Възстановяване на платени преди това материали без произход, които са били използвани за производството на краен продукт, изнасян по преференциална тарифа.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки