Minimaalne töö või töötlus

Lisaks konkreetsetele päritolureeglitele, mis on ette nähtud tootele, mida soovite importida või eksportida, peate kontrollima, kas tegevus, mis toimus ELis või kaubanduspartneri riigis, kust te impordite, või kus te ekspordite, ületab nõutavaid minimaalseid toiminguid. Need minimaalsed toimingud on loetletud kaubanduslepingu päritolureeglite protokollis, mida kasutate importija või eksportijana. Minimaalsed toimingud võivad olla pakendamine, lihtne lõikamine, lihtne kokkupanemine, lihtne segamine jne.

Kui ELis või kaubanduspartneriks olevas riigis toimuv tootmine kuulub loetletud toimingute hulka ja seal ei toodetud ega töödeldud midagi muud (st materjali ei toodetud ega töödeldud), ei saa toodet pidada päritolustaatusega tooteks isegi siis, kui tootega seotud päritolureeglid on täidetud.

Jagage seda lehte: