Sõnastiku mõiste:

Päritolueeskirjad;

Päritolureeglid on kriteeriumid, mida on vaja toote päritoluriigi kindlaksmääramiseks. Nende tähtsus tuleneb asjaolust, et tollimaksud ja piirangud sõltuvad mitmel juhul impordi allikast. Päritolureeglid on riigiti ja kaubanduslepingutest kaubanduslepinguteni väga erinevad. Kuigi olulise ümberkujundamise nõue on üldiselt tunnustatud, kohaldavad mõned riigid või kaubanduslepingud tariifse klassifikatsiooni muutmise kriteeriumi, teised väärtuselise protsendi kriteeriumi ja teised tootmis- või töötlemistoimingu kriteeriumi.

Seonduv sisu:

Päritolueeskirjad;

Jagage seda lehte: