01 detsember 2019

EL-Ghana kiidab heaks turulepääsu pakkumise ja ajakava majanduspartnerluslepingu raames

 

Ghana ja ELi vahelise majanduspartnerluslepingu komitee teine koosolek toimus 29. novembril 2019 Brüsselis.

Majanduspartnerluslepinguga nähakse ette tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs kogu Ghana ekspordile (põllumajandustoodetele ja -toodetele) ELi turule, samal ajal kui Ghana liberaliseerib järk-järgult ja osaliselt EList pärit impordi.

Lepinguosalised kinnitasid Ghana täieliku turulepääsu pakkumise ja turulepääsu ajakava. Ghana hakkab oma ELi toodete turgu liberaliseerima 2020. aasta esimeseks kvartaliks. Liberaliseerimise ajakava viiakse lõpule 2029. aastaks.

Lepinguosalised leppisid kokku ka päritolureeglite protokolli lõplikus versioonis ja võtavad selle ametlikult vastu kirjaliku menetluse teel 2020. aasta esimeses kvartalis.

Lisateave on esitatud ühisavalduses.

Jagage seda lehte: