01 Nollaig 2019

Formhuiníonn an tAontas Eorpach agus Gána tairiscint agus sceideal maidir le rochtain ar an margadh faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche

 

Tionóladh an dara cruinniú de Choiste CCE faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche Eatramhach (EPA) idir Gána agus AE sa Bhruiséil an 29 Samhain 2019.

Leis an EPA, tugtar rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar onnmhairí uile Gána, ar onnmhairí talmhaíochta uile nó ar tháirgí uile Gána, ar mhargadh an Aontais, agus déanfaidh Gána allmhairí ón Aontas a léirscaoileadh de réir a chéile agus i bpáirt.

D’fhormhuinigh na Páirtithe an tairiscint iomlán maidir le rochtain ar an margadh agus sceideal Gána maidir le rochtain ar an margadh. Tosóidh Gána ag léirscaoileadh a mhargaidh do tháirgí an Aontais faoin gcéad ráithe de 2020. Thabharfaí an sceideal léirscaoilte chun críche faoi 2029.

Tháinig na Páirtithe ar chomhaontú freisin maidir leis an leagan deiridh den Phrótacal maidir le rialacha tionscnaimh agus ghlacfadh siad go hoifigiúil é trí nós imeachta i scríbhinn sa chéad ráithe de 2020.

Léigh tuilleadh sa Ráiteas Comhpháirteach.

Roinn an leathanach seo: