01 Декември 2019

ЕС — Гана одобрява предложението за достъп до пазара и графика съгласно Споразумението за икономическо партньорство

 

Второто заседание на Комитета по СИП в рамките на Временното споразумение за икономическо партньорство (СИП) между Гана и ЕС се проведе в Брюксел на 29 ноември 2019 г.

СИП предоставя безмитен и освободен от квоти достъп до целия износ на Гана, селскостопански или произведен, до пазара на ЕС, докато Гана постепенно и частично ще либерализира вноса от ЕС.

Страните одобриха предложението за пълен достъп до пазара и графика за достъп до пазара на Гана. Гана ще започне да либерализира своя пазар за продукти от ЕС до първото тримесечие на 2020 г. Графикът за либерализация ще приключи до 2029 г.

Страните се споразумяха също така по окончателния текст на Протокола относно правилата за произход и ще го приемат официално чрез писмена процедура през първото тримесечие на 2020 г.

Прочетете повече в съвместното изявление.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки