01 Δεκεμβρίου 2019

ΕΕ-Γκάνα εγκρίνει προσφορά και χρονοδιάγραμμα πρόσβασης στην αγορά στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης

 

Η δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής ΣΟΕΣ στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Γκάνας και της ΕΕ πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 2019.

Η ΣΟΕΣ παρέχει αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εξαγωγές της Γκάνας, γεωργικές ή μεταποιημένες, στην αγορά της ΕΕ, ενώ η Γκάνα θα ελευθερώσει σταδιακά και εν μέρει τις εισαγωγές από την ΕΕ.

Τα μέρη ενέκριναν την προσφορά πλήρους πρόσβασης στην αγορά και το χρονοδιάγραμμα πρόσβασης στην αγορά της Γκάνας. Η Γκάνα θα αρχίσει να ελευθερώνει την αγορά της για τα προϊόντα της ΕΕ έως το πρώτο τρίμηνο του 2020. Το χρονοδιάγραμμα ελευθέρωσης θα ολοκληρωθεί έως το 2029.

Τα μέρη συμφώνησαν επίσης για την τελική έκδοση του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και θα το εγκρίνουν επίσημα μέσω γραπτής διαδικασίας το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Διαβάστε περισσότερα στην κοινή δήλωση.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις