Aktualności:

UE-Ghana zatwierdza ofertę dostępu do rynku i harmonogram w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym

 

Drugie posiedzenie Komitetu UPG w ramach umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym między Ghaną a UE odbyło się w Brukseli w dniu 29 listopada 2019 r.

Umowa o partnerstwie gospodarczym zapewnia bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do całego wywozu z Ghany, produktów rolnych lub wyprodukowanych, na rynek UE, natomiast Ghana stopniowo i częściowo zliberalizuje przywóz z UE.

Strony zatwierdziły ofertę pełnego dostępu do rynku i harmonogram dostępu do rynku Ghany. Ghana rozpocznie liberalizację rynku produktów UE do pierwszego kwartału 2020 r. Harmonogram liberalizacji zostanie zakończony do 2029 r.

Strony uzgodniły również ostateczną wersję protokołu w sprawie reguł pochodzenia i przyjmą ją oficjalnie w drodze procedury pisemnej w pierwszym kwartale 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć we wspólnym oświadczeniu.

Udostępnij tę stronę: