01 december 2019

EU och Ghana godkänner erbjudandet om marknadstillträde och tidsplanen inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap

 

Det andra mötet i AEP-kommittén inom ramen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana och EU hölls i Bryssel den 29 november 2019.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap ger tull- och kvotfritt tillträde till hela Ghanas export, jordbruk eller tillverkning till EU-marknaden, medan Ghana gradvis och delvis kommer att liberalisera importen från EU.

Parterna godkände Ghanas fullständiga erbjudande om marknadstillträde och tidsplan för marknadstillträde. Ghana kommer att börja liberalisera sin marknad för EU-produkter senast första kvartalet 2020. Tidsplanen för liberaliseringen kommer att vara slutförd senast 2029.

Parterna enades också om den slutliga versionen av protokollet om ursprungsregler och kommer officiellt att anta det genom ett skriftligt förfarande under första kvartalet 2020.

Läs mer i det gemensamma uttalandet.

Dela sidan:

Genvägar