Usein kysyttyä:

Minkä markkinoillepääsyehtojen osalta saan tietoa palveluista ja investoinneista vastaavasta kaupallisesta avustajasta?

Palveluista ja investoinneista vastaava kauppa-avustaja antaa tietoa toimitusmuodoittain seuraavista markkinoillepääsyehdoista:

 • Rajat ylittävä palvelujen tarjoaminen
  • paikallista läsnäoloa koskevat vaatimukset;
  • toimilupa- ja lupavaatimukset;
  • rekisteröintiä koskevat vaatimukset;
  • pätevyysvaatimukset;
  • määrälliset rajoitukset;
  • verotus ja muut rahoitustoimenpiteet;
  • tiedonsiirtoa koskevat rajoitukset ja
  • tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset
 • Kaupallinen läsnäolo
  • toimilupa- ja lupavaatimukset;
  • ulkomaisen oman pääoman ylärajat;
  • kansalaisuusvaatimukset;
  • ylemmälle johdolle ja hallintoneuvostoille;
  • määrälliset rajoitukset;
  • verotus ja muut rahoitustoimenpiteet;
  • tiedonsiirtoa koskevat rajoitukset ja tietojen säilytyspaikkaa koskevat vaatimukset;
  • teknologian siirtoa ja tietojen siirtoa koskevat vaatimukset;
  • maan saatavuus;
  • paikallista sisältöä ja vientiä koskevat vaatimukset;
  • tiettyjen yhteisöjen toiminnan laajuutta koskevat rajoitukset
 • Luonnollisten henkilöiden/ammattilaisten läsnäolo/liikkuminen
  • asuinpaikkaa koskevat vaatimukset;
  • kansalaisuusvaatimukset;
  • työlupaa koskevat vaatimukset;
  • työmarkkinatestit;
  • ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset
Jaa tämä sivu: