Az állat- és növényi termékek egészség- és fogyasztóvédeleme

Ez az oldal csak az uniós szintű termékkövetelményekhez szolgál referenciadokumentumként. A célországtól függően további követelmények is alkalmazhatók. További részletekért kérjük, forduljon a Kereskedelmi Asszisztenshez.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen az oldalon az egyes rovatok általános leírása az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálható. A részletek azonban csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

Állategészségügy

Az EU-ba behozandó állatokra és állati eredetű termékekre vonatkozó kötelező feltételek (országos egészségügyi engedély, jóváhagyott létesítmény, egészségügyi bizonyítványok, egészségügyi ellenőrzések, közös állat-egészségügyi beléptetési okmány)

 

Élő állatok egészségügyi ellenőrzése

Élő állatok csak akkor hozhatók be az EU-ba, ha olyan harmadik országból származnak, amely szerepel az adott állatra jogosult országok pozitív listáján, megfelelő bizonyítványokkal vannak ellátva, és az érintett tagállam állat-egészségügyi határállomásán kötelező ellenőrzéseket hajtottak végre.

 

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek egészségügyi ellenőrzése

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatalának meg kell felelnie az alábbi egészségügyi követelményeknek, többek között a lakosság egészségi állapotával és az állatállomány védelmével, az ország egészségügyi jóváhagyásával és az engedélyezett létesítményekkel kapcsolatban.

 

A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek egészségügyi ellenőrzése

A nem emberi fogyasztásra szánt állati termékek uniós importjának meg kell felelnie az általános köz- és állat-egészségügyi szabályoknak. Ennek célja a magas egészségügyi és biztonsági szintek biztosítása az élelmiszer- és takarmányláncokban, valamint az állatokra és az emberekre veszélyes betegségek terjedésének megakadályozása.

 

Az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek egészségügyi ellenőrzése

Az emberi fogyasztásra szánt halászati és akvakultúra-termékek behozatalának meg kell felelnie az engedélyezett ország, az engedélyezett létesítmény, az egészségügyi bizonyítványok és az egészségügyi ellenőrzés egészségügyi jóváhagyásával kapcsolatos általános egészségügyi követelményeknek.

 

A nem emberi fogyasztásra szánt halászati termékek egészségügyi ellenőrzése

A nem emberi fogyasztásra szánt halászati és akvakultúra-termékek behozatalának meg kell felelnie az engedélyezett ország, az engedélyezett létesítmény, az egészségügyi bizonyítványok és az egészségügyi ellenőrzés egészségügyi jóváhagyásával kapcsolatos általános egészségügyi követelményeknek.

 

Sperma, petesejtek és embriók egészségügyi ellenőrzése

Az állatok spermájának, petesejtjeinek és embrióinak az Európai Unióba történő behozatalának célja annak biztosítása, hogy ne legyenek olyan specifikus kórokozók, amelyeket e termékek hordozhatnak, valamint a női recipiensek és utódaik fertőződésének elkerülése.

 

Növényegészségügy

A növények, növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek EU-ba történő behurcolása és elterjedése elleni védekezési intézkedések

 

Növény-egészségügyi ellenőrzés

A növényi termékek és a növénykárosítók befogadására alkalmas anyagok (pl. faipari termékek, talaj stb.) uniós behozatalára védelmi intézkedések vonatkozhatnak. Ennek célja, hogy megelőzze a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek az EU határain át történő behurcolását és/vagy terjedését.

 

Élelmiszer- és takarmánybiztonság,

A nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozatala csak akkor engedélyezett, ha azok megfelelnek az általános feltételeknek és az emberi és állati egészséget fenyegető kockázatok megelőzését célzó különleges rendelkezéseknek.

 

Nyomonkövethetőség, megfelelés és felelősség az élelmiszerekben és takarmányokban

Nem biztonságos élelmiszerek és takarmányok nem hozhatók forgalomba az Európai Unióban (EU). Az uniós élelmiszerjog nemcsak az emberi élet, az egészség és a fogyasztói érdekek magas szintű védelmére törekszik, hanem az állatok egészségének és jólétének, a növények egészségének és a környezetnek a védelmére is.

 

A nem állati eredetű takarmányok egészségügyi ellenőrzése

A nem állati eredetű takarmányok EU-ba történő behozatala csak abban az esetben engedélyezett, ha azok olyan létesítményekből származnak, amelyek az EU-ban képviselővel rendelkeznek, és megfelelnek az emberi és állati egészségre, valamint a környezet védelmére vonatkozó általános és különös szabályoknak.

 

A nem állati eredetű élelmiszerek egészségügyi ellenőrzése

A nem állati eredetű élelmiszerek Európai Unióba (EU) történő behozatalának meg kell felelnie a közegészségügyi kockázatok megelőzését és a fogyasztók érdekeinek védelmét célzó általános feltételeknek és különös rendelkezéseknek.

 

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő árucikkek egészségügyi ellenőrzése

Az élelmiszerekkel (közvetlenül vagy közvetve) rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagoknak és tárgyaknak meg kell felelniük az emberi egészség és a fogyasztók érdekeinek magas szintű védelmét biztosító uniós követelményeknek.

 

A géntechnológiával módosított élelmiszerek és az új élelmiszerek egészségügyi ellenőrzése

A géntechnológiával módosított élelmiszerek és az új élelmiszerek EU-ba történő behozatalának különleges engedélyezési eljárásoknak kell megfelelnie az emberi egészség legmagasabb szintű védelmének biztosítása érdekében.

 

A dohánytermékek egészségügyi és címkézési ellenőrzése

A közegészség és a fogyasztók érdekeinek védelme érdekében az EU-ba behozott valamennyi dohányterméknek meg kell felelnie a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó új (2016. május 20-tól alkalmazandó) jogi keretnek.

 

Az élelmiszerekben előforduló vegyi anyagok ellenőrzése

Élelmiszerek és takarmányok behozatala csak akkor engedélyezett, ha azok nem tartalmaznak olyan mennyiségű kémiai maradékanyagot (azaz állatgyógyászati készítményeket, peszticideket és szennyező anyagokat), amely veszélyeztethetné az emberi egészséget.

 

Az állatgyógyászati készítmények maradékanyagainak ellenőrzése az emberi fogyasztásra szánt állatokban és állati termékekben

Az emberi fogyasztásra szánt állati termékek uniós behozatala csak akkor engedélyezett, ha azok megfelelnek az élő állatokban és állati termékekben engedélyezett vegyi anyagok és maradékanyagok mennyiségét korlátozó uniós jogszabályoknak.

 

Az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzése

Az élelmiszerek EU-ba történő behozatalának meg kell felelnie azoknak az uniós jogszabályoknak, amelyek célja annak biztosítása, hogy a forgalomba hozott élelmiszerek biztonságosan fogyaszthatók legyenek, és ne tartalmazzanak olyan mennyiségű szennyező anyagot, amely veszélyeztetheti az emberi egészséget.

 

Az emberi fogyasztásra szánt növényi és állati termékekben található peszticid-szermaradványok ellenőrzése

Az esetlegesen peszticid-szermaradványokkal rendelkező, emberi fogyasztásra szánt növényi és állati termékek behozatala csak akkor engedélyezett, ha megfelel a vegyi anyagok és maradékanyagok élő állatokban, állati termékekben és növényi eredetű termékekben való jelenlétének ellenőrzésére irányuló uniós jogszabályoknak.

 

A mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó forgalmazási (minőségi) előírások

A fogyasztóknak friss állapotban szállított egyes mezőgazdasági és halászati termékeknek meg kell felelniük a különböző szempontokra (frissség, méret, minőség, kiszerelés, tűréshatárok, jelölés stb.) vonatkozó közös forgalmazási és minőségi előírásoknak, és dokumentumalapú és/vagy fizikai vizsgálatokkal ellenőrizhetőnek kell lenniük.

 

A keltetőtojásokra és a naposcsibékre vonatkozó forgalmazási előírások

Az EU-ba behozott keltetőtojásokon és naposcsibéken egyértelműen fel kell tüntetni céljukat és származási országukat. Csak az azonos fajhoz, kategóriához és baromfitípushoz tartozókat lehet együtt csomagolni.

 

A tojásokra vonatkozó forgalmazási előírások

Az emberi fogyasztásra vagy az élelmiszeriparban való felhasználásra alkalmas importált tyúktojás csak akkor hozható forgalomba az Európai Unióban (EU), ha megfelel az osztályozásra, jelölésre és címkézésre/csomagolásra vonatkozó uniós szabályoknak.

 

Egyes halászati termékekre vonatkozó forgalmazási előírások

Bizonyos halászati termékek csak akkor hozhatók be harmadik országokból és hozhatók forgalomba az Európai Unióban (EU), ha megfelelnek a frissesség, méret vagy tömeg szerinti osztályozásra, csomagolásra, kiszerelésre és címkézésre vonatkozó uniós szabályoknak.

 

A friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

Az EU-ban a fogyasztók számára frissen történő értékesítésre szánt gyümölcsök és zöldségek csak akkor hozhatók forgalomba, ha épek, kifogástalanok és kereskedelmi minőségűek, és ha a származási ország az uniós rendeletek szerint fel van tüntetve. Az Indiából, Kenyából, Marokkóból, Szenegálból, Törökországból és Dél-Afrikából származó ilyen termékek behozatalára különleges rendelkezések vonatkoznak.

 

Az Indiából származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A Kenyából származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A Marokkóból származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A Szenegálból származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A Törökországból származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A Dél-Afrikából származó friss gyümölcsre és zöldségre vonatkozó forgalmazási előírások

 

A friss banánra vonatkozó forgalmazási előírások

Az importált banánnak a forgalomba hozatal előtt meg kell felelnie a minőségre, méretre, kiszerelésre stb. vonatkozó uniós szabályoknak.

 

A kenderre vonatkozó forgalmazási előírások

(Csak a kendermag esetében szükséges) Az importált kendermagot ellenőrzésnek kell alávetni olyan területeken, mint a cél és a tretrahidrokannabinol (THC) tartalom.

 

A komlóra vonatkozó forgalmazási előírások

Komló és komlótermékek csak akkor hozhatók be az EU-ba, ha bizonyítják, hogy minőségi előírásaik legalább egyenértékűek az EU által meghatározott forgalmazási minimumkövetelményekkel.

 

A természetes ásványvizekre vonatkozó forgalmazási előírások

A palackozott víz uniós piacra történő kiviteléhez, valamint a standard minőségi kritériumoknak való megfeleléshez kötelező a természetes ásványvízre vonatkozó leírások és meghatározások használata.

 

Az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírások

Az olívaolajok és olívapogácsa-olajok leírásának és meghatározásának használata kötelező az olívaolajok uniós piacra történő kiviteléhez, valamint a szabványos minőségi kritériumoknak való megfeleléshez.

 

A baromfihúsra vonatkozó forgalmazási előírások

Az importált baromfihúsnak a forgalomba hozatal előtt meg kell felelnie az olyan területekre vonatkozó uniós szabályoknak, mint a tartósítás, az osztályozási kritériumok, a címkézés és a víztartalom.

 

A tartósított szardíniára vonatkozó forgalmazási előírások

Az importált tartósított szardíniának az uniós piacon való forgalomba hozatal előtt meg kell felelnie az olyan területekre vonatkozó uniós szabályoknak, mint a fajok típusa, kiszerelése, a táptalajok takarása, sterilizálás stb.

 

A vetőmagokra és növényi szaporítóanyagokra vonatkozó forgalmazási követelmények

Az uniós piacra kerülő vetőmagoknak és növényi szaporítóanyagoknak meg kell felelniük a forgalmazási követelményekre vonatkozó egyedi uniós jogszabályoknak. Ezek célja annak biztosítása, hogy a termékek megfeleljenek az egészségre és a jó minőségre, valamint a biológiai sokféleség védelmére vonatkozó kritériumoknak.

 

A tartósított tonhalra és bonitóra vonatkozó forgalmazási előírások

Az EU-ba behozott konzervált tonhalnak és bonitónak az uniós piacon való forgalomba hozatal előtt meg kell felelnie a halfajok felhasználására, a homogenitásra, a közegre, a kereskedelmi megnevezésre stb. vonatkozó forgalmazási előírásoknak.

 

A borra, szőlőlére és mustra vonatkozó tanúsítvány és analitikai bizonylat

A bor, a szőlőmust és a szőlőlé behozatali vámkezeléséhez V I 1 okmányra van szükség, amely a harmadik ország által elismert hatósági laboratórium által készített analitikai bizonylat.

 

Ökológiai termelésből származó termékek

A minőségi termékek előmozdítását és a környezetvédelem mezőgazdaságba való integrálását célzó ökológiai termelési rendszer leírása.

 
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások