Nyugat-Afrika gazdasági partnerségi megállapodás

Az EU-Nyugat-Afrika gazdasági partnerségi megállapodás megkönnyíti a két régió polgárai és vállalkozásai számára az egymásba való beruházást és az egymással folytatott kereskedelmet, valamint Nyugat-Afrikában ösztönzi a fejlődést. Ismerje meg, hogy az EU 16 nyugat-afrikai állammal kötött gazdasági partnerségi megállapodásai milyen előnyökkel járhatnak az Ön kereskedelme számára.

Az EU-Nyugat-Afrika gazdasági partnerségi megállapodást egyetlen nyugat-afrikai országban sem alkalmazzák – ideiglenes alkalmazása akkor kezdődik meg, ha valamennyi nyugat-afrikai ország aláírta és a nyugat-afrikai országok kétharmada ratifikálta a megállapodást.

Dióhéjban

Az EU 16 nyugat-afrikai állammal kezdeményezett gazdasági partnerségi megállapodást; a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió (WAEMU). Nigéria az egyetlen olyan ország a régióban, amely még nem írta alá a gazdasági partnerségi megállapodást, ezért a megállapodást még nem alkalmazzák.

A Nyugat-Afrikával kötött gazdasági partnerségi megállapodás az árukra és a fejlesztési együttműködésre terjed ki. A gazdasági partnerségi megállapodás magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy a jövőben további tárgyalásokat folytassanak a fenntartható fejlődésről, a szolgáltatásokról, a beruházásokról és más, kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekről.

A GPM:

 • segíti Nyugat-Afrikát abban, hogy jobban integrálódjon a globális kereskedelmi rendszerbe, és támogatja a beruházást és a gazdasági növekedést a régióban.
 • az EU-ba irányuló nyugat-afrikai export növelése
 • a beruházások ösztönzése és a termelőkapacitás fejlesztéséhez való hozzájárulás, ami pozitív hatást gyakorol a foglalkoztatásra.

A Nyugat-Afrikával kötendő teljes regionális gazdasági partnerségi megállapodás elfogadásáig az Elefántcsontparttal és Ghánával kötött gazdasági partnerségi megállapodások 2016. szeptember 3-án, illetve 2016. december 15-én léptek ideiglenes alkalmazásba.

Aszimmetrikus rendelkezések a nyugat-afrikai országok javára

A GPM Nyugat-Afrika javára szól, és figyelembe veszi a két régió fejlettségi szintje közötti jelenlegi különbségeket. A nyugat-afrikai országok számára kedvező aszimmetriára vonatkozó rendelkezések közé tartozik az érzékeny termékek liberalizációból való kizárása, a hosszú liberalizációs időszakok, a rugalmas származási szabályok, valamint a mezőgazdaságra, az élelmezésbiztonságra és a fiatal iparágak védelmére vonatkozó különleges biztosítékok és intézkedések.

 • Míg az EU az első naptól kezdve teljesen megnyitja piacát, Nyugat-Afrika 20 éves átmeneti időszak alatt csak részben szünteti meg az importvámokat. Ezenkívül a legérzékenyebb áruk 25%-át előállító gyártók állandó védelmet élveznek a versennyel szemben.

Vámtarifák

 • A fegyverek és lőszerek kivételével az EU az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás keretében 100%-ban vám- és kvótamentes hozzáférést biztosít a Ghánából és Elefántcsontpartról érkező valamennyi behozatalhoz. Ugyanez vonatkozik valamennyi nyugat-afrikai termékre a nyugat-afrikai regionális gazdasági partnerségi megállapodás alkalmazásának első napjától kezdve. Az uniós piachoz való hozzáférés minden termék esetében állandó, teljes körű és ingyenes.
 • A nyugat-afrikai országok 20 év alatt liberalizálják az EU-ból érkező behozatalt. Az ECOWAS közös külső vámtarifájában (CET) már meghatározott kategóriák szerint
  • a jelenleg 0%-os vagy 5%-os vámmal rendelkező A. csoportba tartozó árukat (alapvető szociális javak, alapvető szükségletek, alapvető áruk, beruházási javak és meghatározott inputok) a GPM alkalmazása után 5 évvel liberalizálják.
  • a jelenleg 0, 5 vagy 10% vámtétellel rendelkező B. csoportba tartozó áruk (főként alapanyagok és félkész termékek) liberalizálására a gazdasági partnerségi megállapodás alkalmazását követő 10–15 éven belül kerül sor.
  • a jelenleg 5, 10 vagy 20%-os vámmal rendelkező C. csoportba tartozó árukat (egyes végső fogyasztási cikkeket) a GPM alkalmazását követő 10–20 éven belül liberalizálják.
 • A vámtételek jelentős része (25%) teljes mértékben ki lesz zárva a liberalizációból, és továbbra is a szokásos vám hatálya alá tartozik. Ide tartoznak az olyan érzékeny termékek, mint a mezőgazdasági/halászati termékek és az érzékeny végső fogyasztási cikkek.
 • Ha egyes uniós áruk nyugat-afrikai országokba irányuló behozatala hirtelen megugrással veszélyezteti a helyi piacokat, olyan biztosítékok alkalmazhatók, mint a behozatali kontingensek és vámok.

 

Használja a kereskedelmi asszisztensem keresési opcióját, hogy pontos információkat találjon az Ön konkrét termékére vonatkozó vámokról és vámtarifákról, figyelembe véve annak származási és rendeltetési országát. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a vámhatóságokkal.

 

Származási szabályok

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, olvassa el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív „Származási szabályok önértékelési eszközét (ROSA)” menüpontban, hogy felmérje, hogy terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

A származási szabályokra vonatkozó általános információk az alábbiakban találhatók.

A rugalmas származási szabályok lehetővé teszik a nyugat-afrikai GPM-országok számára, hogy más országokból származó alapanyagokat tartalmazó termékeket exportáljanak, különösen a kulcsfontosságú ágazatokban – a mezőgazdaságban, a halászatban, valamint a textil- és ruházati ágazatban. Például egy textiltermék vámmentesen léphet be az EU-ba, ha előállításának legalább egy szakasza – például szövés vagy kötés – egy gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országban történt.

Tűréshatár

A nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodásban foglalt tűréshatárok a szokásosaknál enyhébbek. A legtöbb uniós megállapodásban előirányzott 10%-kal szemben a végtermék gyártelepi árának 15%-ára rúgtak. A textilre és a ruházatra egyedi tűréshatárok vonatkoznak.

Kumulációs kumuláció

A gazdasági partnerségi megállapodás rendelkezései a kumuláció alábbi típusait tartalmazzák:

 • Kétoldalú kumuláció az EU-val
 • Diagonális és teljes kumuláció a TOT-okkal és az AKCS-országokkal, bizonyos feltételek mellett.
 • Kumuláció a szomszédos fejlődő országokkal, bizonyos feltételek mellett.

Közvetlen szállítás

A közvetlen szállítás bizonyítékát be kell mutatni az importáló ország vámhatóságainak.

Vámvisszatérítés

Visszatérítés igényelhető olyan anyagok után fizetett vám után, amelyeket korábban további feldolgozás céljából importáltak, majd olyan országba exportáltak, amely gazdasági partnerségi megállapodást kötött az EU-val.

A hajókra vonatkozó feltételek

A nyugat-afrikai GPM-országok nyílt tengeri és kizárólagos gazdasági övezeteiben kifogott halakat csak akkor lehet gazdasági partnerségi megállapodást kötött országokból származónak tekinteni, ha azokat bizonyos kritériumoknak megfelelő hajók fogják ki. Ezek a kritériumok a hajó lajstromozásának helyére, arra a lobogóra vonatkoznak, amely alatt a hajó „meghalad”, valamint a hajó tulajdonjogára.

A személyzet, a parancsnokok vagy a tisztek állampolgárságára vonatkozóan nincs külön követelmény. Ezeket a követelményeket, amelyek az eredeti Cotonoui Megállapodásban szerepeltek, immár megszüntették annak érdekében, hogy megkönnyítsék a gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országok által fogott halak származásának megállapítását.

Termékspecifikus származási szabályok

 

Használja a „My Trade Assate” (Kereskedelmi asszisztensem) keresési opciót, hogy megtalálja az adott termékre vonatkozó szabályokat.

Eltérések

Egy gazdasági partnerségi megállapodást aláíró ország kérésére meghatározott feltételek mellett eltérés engedélyezhető annak érdekében, hogy bizonyos országokból származó egyes termékekre enyhébb származási szabályokat lehessen alkalmazni.

A termékekre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • Ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhassák őket.
 • Keresse meg a termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket a „My Trade Assens” adatbázisban.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

 Származási igazolások

 • Ahhoz, hogy elfogadott exportőrré váljon, Önnek képesnek kell lennie arra, hogy igazolja a vámhatóságok felé termékei származó helyzetét, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményeket.

A vámhatóságok visszaélés esetén visszavonhatják az Ön elfogadott exportőri státuszát. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot a vámhatóságokkal.

 • A kedvezményes vámtételekre való jogosultsághoz a nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országokból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie. A származási igazolás 10 hónapig marad érvényben. Ez lehet:

Egyéb dokumentumok

 • További információk az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési dokumentumokról és eljárásokról[link].

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A szolgáltatások kereskedelme

Közbeszerzés

Beruházások

Egyéb egyéb

Verseny a versenyben

 • 2014 óta az EU megszüntette a gazdasági partnerségi megállapodás hatálya alá tartozó országokba exportált valamennyi termék exporttámogatását.
 • Az EU minimalizálta a termelést és a kereskedelmet torzító intézkedéseket
 • Ha az Európából származó behozatal növekedése veszélyezteti a helyi ipart, a gazdasági partnerségi megállapodások lehetővé teszik az ipari ágazatok és a fiatal iparágak védelmét szolgáló intézkedések bevezetését.

Fenntartható fejlődés

A nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodás kifejezetten a Cotonoui Megállapodásban meghatározott „alapvető és alapvető” elemeken alapul, azaz az emberi jogokon, a demokratikus elveken, a jogállamiságon és a jó kormányzáson. A megállapodás így az uniós megállapodásokban a jogokkal és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban rendelkezésre álló legerősebb megfogalmazást tartalmazza.

 • A „végrehajtás elmulasztására vonatkozó záradék” azt jelenti, hogy (a Cotonoui Megállapodásban meghatározottak szerint) „megfelelő intézkedések” tehetők, ha valamelyik fél nem teljesíti az alapvető elemek tekintetében fennálló kötelezettségeit. Ez magában foglalhatja a kereskedelmi előnyök felfüggesztését.
 • A gazdasági partnerségi megállapodások közös intézményeinek feladata a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtása által a Felek fenntartható fejlődésére gyakorolt hatás nyomon követése és értékelése. A Cotonoui Megállapodással összhangban egyértelmű szerep hárul a civil társadalomra és a parlamenti képviselőkre.

Regionális integráció

A nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodás éppúgy érinti a nyugat-afrikai országok közötti kereskedelmet, mint az EU-val folytatott kereskedelmet. Ez az első olyan gazdasági partnerség, amely nemcsak a régió 16 országát tömöríti, hanem két regionális szervezetüket is: a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió (UEMOA).

 • A nyugat-afrikai piacra jutási ajánlat az EU számára teljes mértékben összhangban van az ECOWAS közös külső vámtarifájával (CET), amely az ECOWAS vámuniójának alapját képezi. A gazdasági partnerségi megállapodás és az ECOWAS CET végrehajtása szorosan kapcsolódik egymáshoz, és kölcsönösen erősítik egymást.
 • A GPM fontos rendelkezéseket tartalmaz a vámeljárások megkönnyítése és hatékonyabbá tétele érdekében, és előírja, hogy a nyugat-afrikai országok legalább ugyanolyan elbánást biztosítanak egymásnak, mint az EU-nak.

Kapacitások erősítése és technikai segítségnyújtás

Az EU technikai segítségnyújtást biztosít a kereskedelem számára. Ez segíti az országokat abban, hogy kiigazítsák vámeljárásaikat és csökkentsék a papírmunkát. Az Ön számára ez azt jelenti, hogy a vámügyekkel kapcsolatos ügyintézés során kisebb a rugalmatlanság.

Az EU például pénzügyi és technikai támogatást nyújt a nyugat-afrikai mezőgazdasági termelőknek az uniós egészségügyi és növény-egészségügyi előírások teljesítéséhez. Az EU gyakran küld az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ellenőrzési és Elemzési Igazgatóság szakértőiből álló csoportot is, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg az exportproblémák megoldására vonatkozóan.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások