Nyugat-Afrika gazdasági partnerségi megállapodás

Az EU-Nyugat-Afrika GPM megkönnyíti a két régió polgárai és vállalkozásai számára, hogy beruházzanak és kereskedjenek egymással, valamint hogy ösztönözze a fejlődést Nyugat-Afrikában. Ismerje meg, hogy az EU 16 nyugat-afrikai állammal kötött gazdasági partnerségi megállapodásai milyen előnyökkel járhatnak az Ön kereskedelme szempontjából.

Az EU-Nyugat-Afrika GPM-et egyetlen nyugat-afrikai országban sem alkalmazzák – azt követően, hogy valamennyi nyugat-afrikai ország aláírta és a nyugat-afrikai országok kétharmada ratifikálta a megállapodást.

Dióhéjban

Az EU gazdasági partnerségi megállapodást kezdeményezett 16 nyugat-afrikai állammal; a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió (WAEMU). Nigéria az egyetlen olyan ország a régióban, amelynek még alá kell írnia a GPM-et, ezért a megállapodást még nem alkalmazzák.

A Nyugat-Afrikával kötött gazdasági partnerségi megállapodás az árukra és a fejlesztési együttműködésre terjed ki. A gazdasági partnerségi megállapodás azt is lehetővé teszi, hogy a jövőben további tárgyalásokat folytassanak a fenntartható fejlődésről, a szolgáltatásokról, a beruházásokról és más, kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekről.

A GPM:

 • Nyugat-Afrika jobb integrációja a globális kereskedelmi rendszerbe, valamint a régió beruházásainak és gazdasági növekedésének támogatása.
 • az EU-ba irányuló nyugat-afrikai export növelése
 • ösztönözni kell a beruházásokat és hozzá kell járulni a termelőkapacitás fejlesztéséhez, ami pozitív hatással van a foglalkoztatásra.

A Nyugat-Afrikával kötött teljes körű regionális gazdasági partnerségi megállapodás elfogadásáig az Elefántcsontparttal és Ghánával kötött „ugródeszka” gazdasági partnerségi megállapodások ideiglenes alkalmazása 2016. szeptember 3-án, illetve 2016. december 15-én kezdődött meg.

A nyugat-afrikai országok javára hozott aszimmetrikus rendelkezések

A gazdasági partnerségi megállapodás Nyugat-Afrika javára hat, és figyelembe veszi a két régió fejlettségi szintje közötti jelenlegi különbségeket. A nyugat-afrikai országok javára hozott aszimmetriák közé tartozik az érzékeny termékek liberalizációból való kizárása, a hosszú liberalizációs időszakok, a rugalmas származási szabályok, valamint a mezőgazdaságra, az élelmezésbiztonságra és a fiatal iparágak védelmére vonatkozó különleges biztosítékok és intézkedések.

 • Míg az EU az első naptól kezdve teljesen megnyitja piacát, Nyugat-Afrika egy 20 éves átmeneti időszak alatt csak részben fogja eltörölni a behozatali vámokat. Ezenkívül a legérzékenyebb áruk 25%-át előállító gyártók állandó védelmet élveznek a versennyel szemben.

Tarifák

 • A fegyverek és lőszerek kivételével az EU az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás keretében 100%-ban vám- és kvótamentes hozzáférést biztosít a Ghánából és Elefántcsontpartról érkező valamennyi behozatalra. Ugyanez vonatkozik valamennyi nyugat-afrikai termékre, a nyugat-afrikai regionális gazdasági partnerségi megállapodás alkalmazásának első napjától. Az uniós piachoz való hozzáférés állandó, teljes körű és ingyenes minden termék esetében.
 • A nyugat-afrikai országok 20 év alatt liberalizálják az EU-ból érkező behozatalt. Az ECOWAS közös külső vámtarifájában (CET) már meghatározott kategóriák szerint
  • a jelenleg 0 vagy 5%-os vámmal terhelt „A” csoportba tartozó áruk (szociális alaptermékek, alapvető szükségleti cikkek, alapvető árucikkek, beruházási javak és különleges inputok) liberalizálására 5 évvel a gazdasági partnerségi megállapodás alkalmazása után kerül sor.
  • a jelenleg 0, 5 vagy 10% vámmal rendelkező B. csoportba tartozó áruk (főként inputok és félkész termékek) liberalizálására a gazdasági partnerségi megállapodás alkalmazását követő 10–15 éven belül kerül sor.
  • a C. csoportba tartozó árukat (néhány végső fogyasztási cikket), amelyek jelenleg 5, 10 vagy 20% vámmal rendelkeznek, a gazdasági partnerségi megállapodás alkalmazását követő 10–20 éven belül liberalizálják.
 • A vámsorok jelentős része (25%) teljes mértékben ki lesz zárva a liberalizációból, és továbbra is a rendes vám hatálya alá tartozik. Ide tartoznak az érzékeny termékek, például a mezőgazdasági/halászati termékek és az érzékeny végső fogyasztási cikkek.
 • Ha egyes uniós áruk nyugat-afrikai országokba történő behozatala hirtelen megugrott, ami veszélyezteti a helyi piacokat, akkor védintézkedéseket, például behozatali kvótákat és vámokat lehet alkalmazni.

 

Használja a „Kereskedelmi asszisztensem” keresési opciót, hogy megtalálja az Ön konkrét termékére vonatkozó vámokra és vámtarifákra vonatkozó pontos információkat, figyelembe véve a termék származási és rendeltetési országát. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a vámhatósággal.

 

Származási szabályok

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

A származási szabályokkal kapcsolatos általános információk az alábbiakban olvashatók.

A rugalmas származási szabályok lehetővé teszik a gazdasági partnerségi megállapodásban részt vevő nyugat-afrikai országok számára, hogy más országokból származó alapanyagokból származó termékeket exportáljanak, különösen a kulcsfontosságú ágazatokban – a mezőgazdaságban, a halászatban, a textiliparban és a ruházati ágazatban. Például egy textiltermék vámmentesen léphet be az EU-ba, ha előállításának legalább egy fázisára – például szövésre vagy kötésre – egy EPA-országban került sor.

Tűréshatár

A nyugat-afrikai GPM-ben foglalt tűréshatárok enyhébbek, mint a szokásosak. A végtermék gyártelepi árának 15%-át teszik ki, szemben a legtöbb uniós megállapodásban előirányzott 10%-kal. A textilre és a ruházatra egyedi tűréshatárok vonatkoznak.

Kumuláció

A gazdasági partnerségi megállapodás rendelkezései a következő kumulációtípusokat foglalják magukban:

 • Kétoldalú kumuláció az EU-val
 • Diagonális és teljes kumuláció a TOT-okkal és az AKCS-országokkal, bizonyos feltételek mellett.
 • Kumuláció a szomszédos fejlődő országokkal, bizonyos feltételek mellett.

Közvetlen szállítás

A közvetlen szállítás bizonyítékát az importáló ország vámhatóságához kell benyújtani.

Vámvisszatérítés

Visszatérítés igényelhető olyan anyagok után fizetett vám után, amelyeket korábban további feldolgozás céljából importáltak, majd olyan országba exportáltak, amely gazdasági partnerségi megállapodást írt alá az EU-val.

A hajók állapota

A nyílt tengeren és a nyugat-afrikai GPM-országok kizárólagos gazdasági övezeteiben kifogott halak csak akkor tekinthetők gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országból származónak, ha azokat bizonyos kritériumoknak megfelelő hajók fogják ki. Ezek a kritériumok a hajó lajstromba vételének helyére, arra a lobogóra vonatkoznak, amely alatt a hajó „sail”, valamint a hajó tulajdonosára.

Nincs külön követelmény a személyzet, a parancsnokok vagy a tisztek állampolgárságára vonatkozóan. Ezeket a követelményeket, amelyek az eredeti Cotonoui Megállapodásban szerepeltek, most törölték annak érdekében, hogy megkönnyítsék a GPM-országok által kifogott halak származásának megállapítását.

Termékspecifikus származási szabályok

 

Az Ön konkrét termékére vonatkozó szabályok kereséséhez használja a Saját Kereskedelmi Asszisztens keresési opcióját.

Eltérések

Egy gazdasági partnerségi megállapodást aláíró ország kérésére – meghatározott feltételek mellett – eltérést lehet engedélyezni annak érdekében, hogy bizonyos országokból származó egyes termékekre enyhébb származási szabályokat lehessen alkalmazni.

A termékre vonatkozó követelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • Ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek.
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és előírásokat a Saját Kereskedelmi Asszisztens adatbázisában.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

 Származási igazolások

 • Ahhoz, hogy Ön elfogadott exportőr legyen, igazolnia kell a vámhatósága felé termékei származó helyzetét, valamint az általuk esetlegesen előírt egyéb követelményeket.

Visszaélés esetén a vámhatóságok visszavonhatják az Ön elfogadott exportőri státuszát. Ha többet szeretne megtudni az eljárásokról, vegye fel a kapcsolatot a vámhatóságokkal.

 • A preferenciális vámtételekre való jogosultsághoz a nyugat-afrikai GPM-országokból származó termékeket származási igazolásnak kell kísérnie. A származási igazolás 10 hónapig érvényes. Ez lehet:
  • az exportáló ország vámhatóságai által kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány. A bizonyítványt kérelmező exportőrnek (vagy meghatalmazott képviselőnek) készen kell állnia arra, hogy kérésre olyan okmányokat nyújtson be, amelyek igazolják az érintett termékek származó helyzetét, és eleget tesz a származási szabályok egyéb követelményeinek.
  • számlanyilatkozat – amelyet bármely exportőr állít ki, a legfeljebb 6 000 EUR értékű szállítmányok esetében, vagy az elfogadott exportőrök bármilyen értékű szállítmányok esetében. A számlanyilatkozat kitöltésekor Önnek készen kell állnia arra, hogy olyan okmányokat nyújtson be, amelyek igazolják termékeik származó helyzetét, és teljesítik a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

Egyéb dokumentumok

 • Tájékozódjon az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési okmányokról és eljárásokról[link].

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A szolgáltatások kereskedelme

 • Konkrét információk a szolgáltatások uniós piacáról
 • Általános információk a szolgáltatáskereskedelemre vonatkozó szabályokról, rendeletekről és eszközökről

Közbeszerzés

Beruházás

Egyéb

Verseny

 • 2014 óta az EU megszüntette a GPM-országokba exportált valamennyi termék exporttámogatását.
 • Az EU minimalizálta a termelést és a kereskedelmet torzító intézkedéseket
 • Ha az Európából származó import megugrása veszélyezteti a helyi ipart, a gazdasági partnerségi megállapodások lehetővé teszik az ipari ágazatok és a fiatal iparágak védelmét szolgáló intézkedések bevezetését.

Fenntartható fejlődés

A nyugat-afrikai gazdasági partnerségi megállapodás kifejezetten a Cotonoui Megállapodásban meghatározott „alapvető és alapvető” elemeken, azaz az emberi jogokon, a demokratikus elveken, a jogállamiságon és a jó kormányzáson alapul. A megállapodás így az uniós megállapodásokban a jogokkal és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban rendelkezésre álló legerősebb nyelvezetet tartalmazza.

 • A „végrehajtás megtagadására vonatkozó záradék” azt jelenti, hogy (a Cotonoui Megállapodásban meghatározott) „megfelelő intézkedések” akkor hozhatók, ha valamelyik fél nem teljesíti a lényeges elemek tekintetében fennálló kötelezettségeit. Ez magában foglalhatja a kereskedelmi előnyök felfüggesztését is.
 • A közös EPA-intézmények feladata a gazdasági partnerségi megállapodások végrehajtásának a Felek fenntartható fejlődésére gyakorolt hatásának nyomon követése és értékelése. A Cotonoui Megállapodással összhangban egyértelmű szerep hárul a civil társadalomra és a parlamenti képviselőkre.

Regionális integráció

A nyugat-afrikai GPM ugyanannyira vonatkozik a nyugat-afrikai országok közötti kereskedelemre, mint az EU-val folytatott kereskedelemre. Ez az első olyan gazdasági partnerség, amely nemcsak a régió 16 országát, hanem azok két regionális szervezetét is összefogja: a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió (UEMOA).

 • A nyugat-afrikai piacra jutási ajánlat teljes mértékben összhangban van az ECOWAS közös külső vámtarifájával, amely az ECOWAS vámuniójának alapját képezi. A gazdasági partnerségi megállapodás és az ECOWAS közép-európai térségének végrehajtása szorosan összefügg, és kölcsönösen erősíti egymást.
 • A gazdasági partnerségi megállapodás fontos rendelkezéseket tartalmaz a vámeljárások megkönnyítése és hatékonyabbá tétele érdekében, és előírja, hogy a nyugat-afrikai országok legalább ugyanolyan elbánásban részesítik egymást, mint amilyenben az EU-t részesítik.

Kapacitások erősítése és technikai segítségnyújtás

Az EU technikai segítségnyújtást biztosít a kereskedelem számára. Ez segíti az országokat abban, hogy kiigazítsák vámeljárásaikat és csökkentsék a papírmunkát. Ön szerint ez kevesebb kényelmetlenséget jelent a vámügyekben.

Az EU például pénzügyi és technikai támogatást nyújt a nyugat-afrikai mezőgazdasági termelőknek az uniós egészségügyi és növény-egészségügyi előírások betartásához. Az EU emellett gyakran küld egy szakértői csoportot az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ellenőrzési és Elemzési Igazgatóságból, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg az exporttal kapcsolatos problémák megoldására vonatkozóan.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások