Plius bendroji lengvatų sistema (BLS+)

Ar jūsų įmonė importuoja produktus iš besivystančių ar mažiausiai išsivysčiusių šalių? Šis skirsnis padeda jums suprasti ES BLS+.

Trumpai apie

ES bendroji lengvatų sistema plius (BLS+) besivystančioms šalims suteikia specialią paskatą siekti darnaus vystymosi ir gero valdymo.

Reikalavimus atitinkančios šalys turi įgyvendinti 27 tarptautines konvencijas dėl

 • žmogaus teisės
 • darbo teisės
 • aplinka
 • geras valdymas

Mainais ES sumažina savo importo muitus iki nulio daugiau kaip dviem trečdaliams savo eksporto muitų tarifų eilučių.

Pagalbą gaunančios šalys

 • Bolivija
 • Žaliasis Kyšulys
 • Kirgizija
 • Mongolija
 • Pakistanas
 • Filipinai
 • Šri Lanka

Galioja iki: Dabartinė BLS+ galioja iki 2023 m.

Tarifai

Išsamus produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašas.

 

Pasinaudokite „Mano prekybos asistento“ paieškos parinktimi, kad rastumėte tikslią informaciją apie muitus ir tarifus, taikomus jūsų konkrečiam produktui, atsižvelgiant į jo kilmės ir paskirties šalį.

Jei kyla abejonių, kreipkitės į savo muitinę.

Kilmės taisyklės

 

Kad jūsų produktui būtų taikomas lengvatinis režimas, jis turi atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Patikrinkite „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonę (ROSA)“ svetainėje „ Mano prekybos asistentas“, kad įvertintumėte, ar jūsų produktas atitinka kilmės taisykles, ir sužinotumėte, kaip parengti teisingus dokumentus.

Leistinas nuokrypis

Nuokrypiai išreiškiami

 • žuvininkystės ir pramonės produktų galutinių produktų kaina
 • žemės ūkio produktams skirtų galutinių produktų masė

Į BLS įtraukti leistini nuokrypiai yra švelnesni už įprastus leistinus nuokrypius. Jie sudaro 15 % galutinio produkto ex-works kainos, o ne 10 %.

Konkretūs leistini nuokrypiai taip pat taikomi tekstilei ir drabužiams ir yra aprašyti 22–03 priedo įvadinėse pastabose.

Taip pat žr. bendrąją toleravimo arba de minimis taisyklę.

Kumuliacija

Toliau nurodytos kumuliacijos rūšys taikomos prekyboje pagal ES BLS

 • dvišalis
 • regioninis
 • pratęstas laikotarpis
 • kumuliacija su Norvegija, Šveicarija ir Turkija
Dvišalė kumuliacija

ES kilmės medžiagos gali būti integruotos į BLS šalyje pagamintus produktus ir tada laikomos šios BLS šalies kilmės medžiagomis, jei BLS šalyje atliekamas perdirbimas viršija minimalius lygius.

Regioninė kumuliacija

I grupė

II grupė

III grupė

IV grupė

Brunėjus-Darussalamas

Bolivija*

Bangladešas

Argentina

Kambodža

Kolumbija

Butanas

Brazilija

Indonezija

Kosta Rika

Indija

Paragvajus

Laosas

EL Salvadoras

Nepalas

Urugvajus

Malaizija

Gvatemala

Pakistanas*

 

Mianmaras

Hondūras

Šri Lanka*

 

Filipinai*

Nikaragva

 

 

Vietnamas

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venesuela

 

 

*Šalys, kurios šiuo metu yra BLS+ lengvatomis besinaudojančios šalys

 • leidžiama naudoti komponentus tarp tos pačios grupės šalių (pvz., Indija gali naudoti sudedamąsias dalis iš Pakistano, nes jos abi priklauso III grupei), tačiau reikia nepamiršti kai kurių svarbių taisyklių:
 • regioninė kumuliacija tarp tos pačios grupės šalių taikoma tik tada, kai kumuliaciją taikančios šalys produkto eksporto į Europos Sąjungą metu yra lengvatomis besinaudojančios šalys, o ne tik reikalavimus atitinkančios šalys
 • jei vienos lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės prekės toliau perdirbamos kitoje tai grupei priklausančioje šalyje, tuomet prekė gali būti laikoma pastarosios šalies kilmės prekėmis (jeigu perdirbimas atliekamas daugiau nei minimaliai).
 • siekiant nustatyti žaliavos kilmę (kai vieno grupės nario žaliava siunčiama kitai grupės narei), teisinga kilmės taisyklė būtų ta, kuri būtų taikoma tiesioginiam eksportui iš šalies tiekėjos į ES.
 • taip pat galima taikyti kumuliaciją tarp atskirų I ir III kumuliacijos grupių lengvatomis besinaudojančių šalių. Tai daroma tik pateikus prašymą ir tam tikromis sąlygomis.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriems produktams kumuliacija netaikoma, kai skiriasi tos pačios grupės BLS šalių statusas (BLS/BLS++/VI). Atitinkamų produktų sąrašas pateikiamas 13b priede.

Išplėsta kumuliacija 

BLS šalys tam tikromis sąlygomis gali prašyti ES leidimo kartu su šalimis, su kuriomis ES yra sudariusi prekybos susitarimą.

 • ši galimybė suteikiama tik pramonės produktams ir perdirbtiems žemės ūkio produktams.
 • kai trečiosios šalies, su kuria ES yra sudariusi LPS, žaliava siunčiama BLS šaliai, teisinga kilmės taisyklė būtų ta, kuri būtų taikoma tiesioginiam eksportui iš šalies tiekėjos į ES.
Kumuliacija su Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos kilmės prekėmis

Lengvatomis besinaudojančios šalys gali sumuoti kilmę su Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos kilmės Suderintos sistemos 25–97 skirsniams priskiriamomis prekėmis.

 • Norvegijos, Šveicarijos arba Turkijos kilmės medžiagos, su kuriomis lengvatomis besinaudojančioje šalyje atliekama daugiau nei minimali operacija, laikomos tos lengvatomis besinaudojančios šalies kilmės ir gali būti eksportuojamos į ES, Norvegiją, Šveicariją arba Turkiją
 • pirmiau nurodyta taisyklė netaikoma žemės ūkio produktams arba produktams, kuriems taikoma leidžianti nukrypti nuostata.
 • kad būtų taikoma šios rūšies kumuliacija, ES, Norvegija, Šveicarija ir Turkija turi taikyti tą patį lengvatinį režimą BLS šalių kilmės produktams.

Nemanipuliavimas

BLS kilmės taisyklių nuostata dėl tiesioginio transporto pakeista nuostata dėl nemanipuliavimo ( Komisijos reglamento Nr. 1063/2010 74 straipsnis).

 • pagrindinis skirtumas, palyginti su tiesioginio vežimo nuostata, yra tas, kad iš importuotojų į ES nebus reikalaujama pateikti įrodymų, kad jie laikosi sąlygų.
 • tačiau ES valstybės narės muitinės administracija galėtų prašyti pateikti tokius įrodymus, jei turi pagrindo manyti, kad sąlygos neįvykdytos.

Sąlyginis apmokestinimas muitais

Sąlyginis apmokestinimas muitais leidžiamas.

Sąlygos laivuose

Kad žvejybos laivas būtų laikomas kilusiu iš lengvatomis besinaudojančios šalies, o tai reikštų, kad šio laivo ne teritoriniuose vandenyse sužvejotos žuvys taip pat yra kilusios, taikomi kriterijai yra susiję ne tik su registracijos šalimi ir laivo vėliava, bet ir su jo nuosavybe. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal BLS kilmės taisykles nėra konkretaus reikalavimo dėl įgulos ar pareigūnų pilietybės.

Minimalios operacijos

Yra du vadinamųjų „minimalių“ operacijų, kurių niekada neužtenka kilmei suteikti, rinkiniai.

 • 76 straipsnyje paminėtos nuostatos
 • ir tie, kurie taikomi tik tekstilės gaminiams ir tik regioninės kumuliacijos tikslais, įtraukti į 16 priedą.

Konkretiems produktams taikomos taisyklės

Perdirbimo, kurį reikėtų atlikti su medžiagomis, siekiant įgyti kilmės statusą, sąrašas pateiktas to paties reglamento 13a priede. Į sąrašą įtrauktos dvi skiltys

 • viena taikoma mažiausiai išsivysčiusioms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims
 • viena taikoma visoms kitoms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims

Gradacija

Kai kurios besivystančios šalys eksportuoja labai konkurencingus produktus, kuriems nereikia lengvatų, kad galėtų sėkmingai patekti į pasaulio rinkas. Šiuo atveju BLS panaikinama šiuose produktų sektoriuose taikant gradacijos mechanizmą.

 • kai vidutinė importo iš BLS lengvatomis besinaudojančios šalies vertė (išskaidyta iš visos to skyriaus importo pagal BLS vertės) per trejus metus viršija bendrąją 57 % ribą.
 • augaliniams produktams, gyvūniniams arba augaliniams aliejams, riebalams, vaškams ir mineraliniams produktams taikoma gradacija, kai nurodyta procentinė dalis viršija 17,5 %
 • tekstilės gradacija taikoma, kai nurodyta procentinė dalis viršija 47,2 %

ES kas trejus metus peržiūri graduotų produktų sąrašą priimdama įgyvendinimo reglamentą ir remdamasi objektyviais kriterijais.

Čia rasite dabartinį graduotų produktų sąrašą.

Leidžiančios nukrypti nuostatos

Tam tikromis sąlygomis gali būti leidžiama taikyti specialią leidžiančią nukrypti nuostatą, kad konkretiems konkrečių šalių kilmės produktams būtų galima taikyti švelnesnes kilmės taisykles. Tokia leidžianti nukrypti nuostata buvo suteikta Žaliajam Kyšuliui. Žr. Žaliojo Kyšulio nukrypti leidžiančią nuostatą ir taikomas kilmės taisykles.

Taip pat patikrinkite ES pranešimą importuotojams, kuriame veiklos vykdytojai informuojami apie konkrečius su Bangladešu susijusius aspektus.

Konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

 • sužinokite apie techninius reikalavimus, taisykles ir procedūras, kurias prekės turi atitikti, kad būtų importuojamos į Europos Sąjungą pagal 2.6 punktą.
 • „Mano prekybos asistentas“ ieškokite konkrečių taisyklių ir nuostatų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai. Norint pasižiūrėti, kokie reikalavimai taikomi konkrečiam produktui, pirmiausia reikia nurodyti to produkto muitinės kodą. Jeigu muitinės kodo nežinote, galima jo ieškoti pagal produkto pavadinimą, naudojantis įdiegta paieškos sistema.

Sveikatos ir saugos reikalavimai

 • sužinokite apie sveikatos, saugos, sanitarijos ir fitosanitarijos standartus, kuriuos turi atitikti prekės, kad jas būtų galima importuoti į Europos Sąjungą pagal 2.6 punktą.
 • savo produktui ir jo kilmės šaliai taikomų sveikatos, saugos ir sanitarijos taisyklių ieškokite „Mano prekybos asistente“. Kad peržiūrėtumėte jūsų produktui taikomus reikalavimus, pirmiausia turėsite nurodyti jo muitinės kodą. Jeigu muitinės kodo nežinote, galima jo ieškoti pagal produkto pavadinimą, naudojantis įdiegta paieškos sistema.

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Kilmės įrodymai

Kad ES BLS lengvatomis besinaudojančių šalių kilmės produktams būtų taikomos lengvatinės muitų normos, prie jų turi būti pridėtas kilmės įrodymas. Visi kilmės įrodymai galioja 10 mėnesių nuo jų išdavimo. Kilmės įrodymas gali būti vienas iš šių:

 • A formos kilmės sertifikatas, išduotas lengvatomis besinaudojančios šalies kompetentingų institucijų. Sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti atitinkamų produktų kilmės statusą įrodančius dokumentus. Sertifikatas turėtų būti pateiktas eksportuotojui iš karto po to, kai eksportas įvyko (arba bus užtikrintas). Nepaisant to, išimtiniais atvejais sertifikatas gali būti išduotas po eksporto tam tikromis sąlygomis.
 • eksportuotojo parengta sąskaitos faktūros deklaracija * – siuntoms, kurių vertė 6 000 EUR arba mažesnė. Pildydami sąskaitos faktūros deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmės statusą.

* Kad surašytumėte sąskaitos faktūros deklaraciją, turėtumėte sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente įrašyti, antspauduoti arba atspausdinti šią deklaraciją (anglų arba prancūzų kalba): „Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas, eksportuotojas (muitinės leidimas Nr.... ) pareiškia, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra... preferencinės kilmės pagal Europos bendrijos bendrosios lengvatų sistemos kilmės taisykles.“ Sąskaitos faktūros deklaracijąturite pasirašyti ranka.

Kiti dokumentai

Sužinokite apie kitus muitinio įforminimo dokumentus ir procedūras, kurių reikia norint importuoti į Europos Sąjungą.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Prekyba paslaugomis

BLS+ taikoma tik prekėms.

Viešieji pirkimai

Investicijos

Kita (konkurencija, ŽSD)

Reikalavimus atitinkančios šalys

Kad šaliai būtų taikoma BLS+, ji turi:

 • pateikti prašymą
 • atitikti visas standartines BLS sąlygas
 • atitinka šiuos du papildomus kriterijus:
 • pažeidžiamumo kriterijai
  • importo dalis yra importo iš konkrečios lengvatomis besinaudojančios šalies, kuriai taikoma BLS, vidutinė trejų metų dalis, palyginti su visų BLS šalių importu, kuriam taikoma BLS. Kad būtų galima pasinaudoti BLS+, šis vidurkis turi būti mažesnis nei 6,5 %.
  • septyni didžiausi importo, kuriam taikoma BLS, skirsniai sudaro 75 % viso tos šalies importo pagal BLS per trejų metų laikotarpį.
 • tvaraus vystymosi kriterijai
  • šalis turi būti ratifikavusi 27 BLS+ tarptautines konvencijas dėl
   • žmogaus teisės
   • darbo teisės
   • aplinka
   • geras valdymas.
  • šalis neturi būti pareiškusi išlygų, kurios draudžiamos šiomis konvencijomis.
  • konvencijų stebėsenos įstaigos neturėjo pranešti, kad šalis jų veiksmingai neįgyvendino

Stebėsena

Kai ES suteikia BLS+ šalį, ji ją stebi, kad įsitikintų, jog šalis:

 • ir toliau yra tarptautinių konvencijų, kurioms taikoma BLS+, šalis
 • veiksmingai įgyvendina konvencijas
 • atitinka ataskaitų teikimo reikalavimus
 • sutinka su reguliaria stebėsena pagal konvencijas
 • bendradarbiauja su Europos Komisija ir teikia visą būtiną informaciją

ES palaiko nuolatinį dialogą su lengvatomis besinaudojančių šalių valdžios institucijomis dėl BLS+ laikymosi.

 • dialogas grindžiamas kiekvienai BLS+ lengvatomis besinaudojančiai šaliai parengtu klausimų sąrašu (toliau – rezultatų suvestinė). Jis grindžiamas informacija, gauta iš
  • pagalbą gaunančios šalys
  • tarptautinės stebėsenos įstaigos
  • pilietinė visuomenė
  • profesinės sąjungos
  • įmonės
  • Europos Parlamentas
  • Europos Sąjungos Tarybos vardu
 • ES rengia reguliarius BLS+ stebėsenos vizitus į kiekvieną lengvatomis besinaudojančią šalį, kad susitiktų su suinteresuotaisiais subjektais. Tikimasi, kad pagalbą gaunanti šalis įrodys, jog deda dideles pastangas, kad išspręstų problemas, nurodytas rezultatų suvestinėse.

BLS+ dialogas įtraukiamas į viešą BLS ataskaitą, kurią Komisija kas dvejus metus turi pateikti Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai. Ataskaitoje išsamiai įvertinama, kaip kiekviena pagalbą gaunanti šalis įgyvendina 27 konvencijas.

Pajėgumai. Parama stiprinimui

Be atidaus stebėjimo, Komisija pradėjo keletą gebėjimų stiprinimo projektų, kad padėtų pagalbą gaunančioms šalims.

ES remia atitinkamus prekybos partnerius ir kelias BLS+ lengvatomis besinaudojančias šalis skirdama dotacijas Tarptautinei darbo organizacijai. Šie projektai

 • padėti užtikrinti, kad šalys taikytų pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas
 • stiprinti gebėjimus vykdyti ataskaitų teikimo prievoles

Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė apima specialią 4,5 mln. EUR paramą, kad pilietinės visuomenės organizacijos galėtų prisidėti prie 27 atitinkamų konvencijų, kurias ratifikavo BLS+ lengvatomis besinaudojančios šalys, stebėsenos ir veiksmingo įgyvendinimo.

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos