PAVB EPS – Pietų Afrikos vystymosi bendrija

ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimas (EPS) padeda abiejų regionų žmonėms ir įmonėms investuoti ir prekiauti tarpusavyje, taip pat skatinti Pietų Afrikos vystymąsi. Sužinokite, kaip ES ekonominės partnerystės susitarimas su penkiomis PAVB valstybėmis gali būti naudingas jūsų prekybai.

Glaustai apie susitarimą

2016 m. birželio 10 d. ES ir Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) ekonominės partnerystės susitarimą (EPS) pasirašė Botsvana, Lesotas, Mozambikas, Namibija, Pietų Afrika ir Esvatinis (anksčiau – Svazilandas). EPS laikinai įsigaliojo 2016 m. spalio 10 d., Mozambikas jį laikinai taiko nuo 2018 m. vasario 4 d.

PAVB EPS yra į vystymąsi orientuotas prekybos susitarimas, kuriuo PAVB EPS grupės partneriams suteikiama asimetrinė prieiga. Jos gali apsaugoti jautrius produktus nuo visiško liberalizavimo ir taikyti apsaugos priemones, kai importas iš ES auga pernelyg greitai. Skyriuje dėl bendradarbiavimo nurodytos su prekyba susijusios sritys, kurioms gali būti skiriamas finansavimas. Į susitarimą taip pat įtrauktas skyrius dėl tvaraus vystymosi, kuriame aptariami socialiniai ir aplinkos klausimai.

Kalbant apie prekybą prekėmis, naujas patekimas į rinką apima geresnes prekybos sąlygas, daugiausia žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose, įskaitant vyną, cukrų, žuvininkystės produktus, gėles ir konservuotus vaisius. Savo ruožtu ES įgis reikšmingų naujų galimybių patekti į Pietų Afrikos muitų sąjungos rinką (produktai apima kviečius, miežius, sūrį, mėsos produktus ir sviestą).

Paramą gaunančios šalys

 • Botsvana
 • Lesotas
 • Mozambikas
 • Namibija
 • Pietų Afrika
 • Esvatinis (Svazilandas)

Kitos šešios Pietų Afrikos vystymosi bendrijos regiono narės – Kongo Demokratinė Respublika, Madagaskaras, Malavis, Mauricijus, Zambija ir Zimbabvė – dalyvauja EPS arba derasi su ES kaip kitų regioninių grupių, t. y. Centrinės Afrikos arba Rytų ir Pietų Afrikos, dalimi.

Asimetrinės nuostatos PAVB šalims

EPS numatytos asimetrinės PAVB EPS šalims palankios nuostatos, pvz., jautriems produktams netaikomas liberalizavimas, lanksčios kilmės taisyklės, taip pat specialios apsaugos priemonės ir priemonės, skirtos žemės ūkiui, maisto produktams ir naujoms pramonės šakoms.

 • PAVB EPS šalys gali pradėti taikyti penkias dvišales apsaugos priemones ir padidinti importo muitus, jei importas iš ES padidėtų tiek arba greitai, kad galėtų sutrikdyti vidaus gamybą.
 • jei ES taikytų apsaugos priemonę pagal PPO taisykles, ES siūlo PAVB EPS partnerėms 5 metus pratęsti jos taikymo išimtį, kad PAVB EPS šalys galėtų tęsti eksportą.

Tarifai

 • ES suteikia galimybę importuoti prekes iš Botsvanos, Lesoto, Mozambiko, Namibijos ir Svazilando 100 proc. netaikant muitų ir kvotų. Galimybė patekti į ES rinką yra nuolatinė, visapusiška ir nemokama visiems produktams. ES panaikina muitus 98,7 proc. importo iš Pietų Afrikos pagal konkrečias kvotas.
 • Pietų Afrikos muitų sąjungai priklausančios šalys (Botsvana, Lesotas, Namibija, Pietų Afrika ir Esvatinis) panaikina muitus maždaug 86 proc. importo iš ES. Mozambikas panaikina 74 proc. importo iš ES muitus.
 • visi muitai nurodyti ES ir PAVB EPS I, II ir III prieduose.

 

Norėdami rasti tikslią informaciją apie jūsų konkretaus produkto muitus ir tarifus, atsižvelgdami į jo kilmės ir paskirties šalis,naudokitės paieškos parinktimi Mano prekybos padėjėjas. Jei kyla abejonių, kreipkitės į savo muitinę.

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį režimą, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Norėdami įvertinti, ar jūsų produktas atitinka kilmėstaisykles, ir išsiaiškinti, kaip parengti teisingus dokumentus, patikrinkite, ar jūsų produktas atitinka kilmės taisykles (ROSA) „Mano prekybos padėjėjo “ skiltyje „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonė(ROSA)“.

Šiame skirsnyje pateikiama bendra informacija apie kilmės taisykles ir kilmės procedūras.

Kilmė yra prekių, kuriomis prekiaujama, „ekonominė pilietybė“. Jei tema yra nauja, galite rasti pagrindinių sąvokų įvadą skiltyje „Prekės“.

Kilmės taisyklės

 

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį režimą, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Norėdami įvertinti, ar jūsų produktas atitinka kilmėstaisykles, ir išsiaiškinti, kaip parengti teisingus dokumentus, patikrinkite interaktyvią „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonę (ROSA)“ mano prekybos asistente.

Toliau pateikiama bendra informacija apie kilmės taisykles.

Kur rasti kilmės taisykles?

Kilmės taisyklės nustatytos ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo I protokole „Dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų “ (OL L 250, 2016 9 16, p. 1924). Taip pat žr. PAVB ir ES EPS 1 protokolo taikymo vadovą.

Ar mano produktas kilęs iš ES ar PAVB EPS valstybės?

Kad jūsų produktui pagal ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimą būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą, jis turi būti ES arba PAVB EPS valstybės kilmės.

Produktas laikomas ES arba PAVB EPS valstybės kilmės produktu, jei jis yra

Gaminys taip pat turi atitikti visus kitus šiame skyriuje nurodytus taikytinus reikalavimus (pavyzdžiui, nepakankamą apdorojimą ar perdirbimą, nekeitimo taisyklę). Taip pat yra tam tikrų papildomų lankstumo priemonių, kurios padėtų jums laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių (pvz., leistino nuokrypio arba kumuliacijos).

 

Konkretiems produktams taikomų ES prekybos susitarimų taisyklių pavyzdžiai

 • Pridėtinės vertės taisyklė – visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikro produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) procentinio dydžio
 • Tarifinio klasifikavimo pakeitimas – gamybos procesas lemia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinį klasifikavimą, pavyzdžiui, popieriaus (Suderintos sistemos 48 skirsnis) gamyba iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis).
 • Konkrečios operacijos. Reikalingas specialus gamybos procesas, pvz., pluošto verpimas verpalams, tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės ir drabužių bei chemijos sektoriuose.
 • Šias skirtingas taisykles galima derinti su tuo, kad skirtingų taisyklių būtų laikomasi alternatyviai arba kartu.

Patarimai, kaip jums padėti laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Susitarimu suteikiama daugiau lankstumo, kad galėtumėte laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pavyzdžiui, leistino nuokrypio ar kumuliacijos.

Leistinasis nuokrypis
 • ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarime nustatyta leistino nuokrypio taisyklė leidžia gamintojui naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurias konkrečiam produktui paprastai draudžiama naudoti iki 15 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).
 • ši leidžiamoji nuokrypa negali būti taikoma tam, kad būtų viršyta jokia didžiausia kilmės statuso neturinčių medžiagų riba, išreikšta verte, nurodyta konkretiems produktams taikomose taisyklėse.
 • konkretūs leistini nuokrypiai taikomi Suderintos sistemos 50–63 skirsniams priskiriamiems tekstilės gaminiams ir drabužiams, nurodytiems 1 priedo „Įvadinės pastabos“ 5–6 pastabose.
Sumavimas

ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarime numatyta:

 • dvišalė kumuliacija, pagal kurią PAVB EPS valstybės kilmės medžiagas galima laikyti ES kilmės medžiagomis (ir atvirkščiai), kai jos naudojamos produktui gaminti.
 • visiška kumuliacija, pagal kurią PAVB EPS valstybėje (ir atvirkščiai) galima atsižvelgti į kilmės statuso neturinčių medžiagų apdorojimą ar perdirbimą ES, vertinant, ar atitinkate konkrečiam produktui taikomą taisyklę.
 • įstrižinė kumuliacija, pagal kurią i) bet kurios PAVB EPS valstybės, kitos Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių EPS valstybės arba ES užjūrio šalies ar teritorijos kilmės medžiagos ir ii) tose šalyse atliktos operacijos ar perdirbimas gali būti laikomi atitinkamai PAVB EPS valstybės arba ES kilmės arba atliktomis, kai jos naudojamos produktui gaminti, jei tenkinamos tam tikros sąlygos, įskaitant administracinio bendradarbiavimo susitarimus tarp abiejų šalių, iš kurių kilmės šalis yra sumuojama. Ši kumuliacija netaikoma i) SS 1604–1605 pozicijoms, kurių kilmės šalis yra Ramiojo vandenyno regionas, ir ii) Pietų Afrikos kilmės medžiagoms, kurių negalima importuoti į ES netaikant muitų ir kvotų.   
  • 2018 m. lapkričio 12 d. Europos Komisija paskelbė Pietų Afrikos kilmės medžiagų, kurių negalima importuoti į ES netaikant muitų ir kvotų, sąrašą.
  • Nuo 2018 m. spalio 1 d. ES eksportuotojai gali taikyti šią įstrižinę kumuliaciją su kitomis AKR EPS valstybėmis ir ES užjūrio šalimis ir teritorijomis (OL C 407. 2018 11 12, p. 8).
  • PAVB EPS valstybės nepranešė ES, kad jos dar yra sudariusios administracinio bendradarbiavimo susitarimus, todėl dar negali taikyti šios kumuliacijos.
 • kumuliacija, taikoma medžiagoms, kurioms ES taikomas bemuitis režimas pagaldidžiausio palankumo režimą, pagal kurią PAVB EPS valstybės eksportuotojai gali įskaičiuoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurias importuojant į ES būtų taikomas bemuitis ir bekvotis režimas pagal ES didžiausio palankumo režimą, tartum jos būtų tos PAVB EPS valstybės kilmės, kai jos naudojamos joje pagamintam produktui gaminti, su sąlyga, kad šiai medžiagai iš kilmės šalies netaikomi antidempingo arba vengimo muitai
 • kumuliacija, taikoma kitų šalių, kurioms taikomas lengvatinis bemuitis ir bekvotis režimas, kilmės medžiagoms, pagal kurią šalių, kurios naudojasi galimybe be muitų ir kvotų patekti į ES, kilmės medžiagos gali būti laikomos PAVB EPS valstybės kilmės medžiagomis, jei jos naudojamos produktui gaminti, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Šiuo metu ši kumuliacija netaikoma.
Nukrypti leidžiančias nuostatas.

PAVB EPS valstybės prašymu tam tikromis sąlygomis galėtų būti suteikta speciali nukrypti leidžianti nuostata, kad konkretiems konkrečių šalių kilmės produktams būtų galima taikyti švelnesnes kilmės taisykles. Šiuo metu netaikomos jokios konkrečios nukrypti leidžiančios nuostatos.

Kiti reikalavimai

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus Protokole nustatytus reikalavimus, pavyzdžiui, dėl nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo arba tiesioginio transportavimo taisyklės:

Vežimas per trečiąją šalį: tiesioginio vežimo taisyklė

Pagal ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimą kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į PAVB EPS valstybę (ir atvirkščiai) toliau neperdirbti trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka muitinės prižiūrimi, pavyzdžiui,

 • ženklų, etikečių, plombų ar kitų dokumentų pridėjimas arba pritvirtinimas, siekiant užtikrinti atitiktį konkretiems importuojančios šalies vidaus reikalavimams
 • produktų išsaugojimas geromis sąlygomis
 • sandėliavimas
 • siuntų padalijimas

Kilus abejonių, muitinė gali prašyti deklaranto pateikti atitikties įrodymus, kurie gali būti pateikiami bet kokiomis priemonėmis, įskaitant sutartinius transporto dokumentus, pavyzdžiui, konosamentus, arba faktinius ar konkrečius įrodymus, pagrįstus pakuočių ženklinimu ar numeracija, arba bet kokius įrodymus, susijusius su pačiomis prekėmis.

Muito grąžinimas

Pagal ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimą leidžiama grąžinti muitus, anksčiau sumokėtus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, panaudotas produktui, eksportuojamam taikant lengvatinį tarifą, pagaminti.

Kilmės procedūros

Kilmės procedūros, susijusios su prašymu taikyti lengvatinį tarifą ir muitinės atliekamu tikrinimu, nustatytos IV antraštinėje dalyje dėl kilmės įrodymo ir V antraštinėje dalyje dėl administracinio bendradarbiavimo tvarkos.

Kaip prašyti taikyti lengvatinį tarifą?

Kad galėtumėte pasinaudoti lengvatiniu režimu, turite pateikti kilmės įrodymą.

 • jums reikės:
 • kilmės įrodymas galioja 10 mėnesių nuo išdavimo dienos.
 • kilmės įrodymo nereikalaujama, kai:
  • bendra produktų vertė neviršija 500 EUR mažų pakuočių atveju, arba
  • 1 200 EUR už produktus, kurie yra keleivių asmeninio bagažo dalis
EUR.1 judėjimo sertifikatas
 • sertifikato EUR.1 pavyzdys pateiktas III priede ir jame pateikiami jo pildymo nurodymai.
 • EUR.1 judėjimo sertifikatus išduoda eksportuojančios šalies muitinė
 • sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą;
Kilmės deklaracija (eksportuotojo savideklaracija)

Eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produktas yra ES arba PAVB EPS valstybės kilmės, pateikdami kilmės deklaraciją. Jį gali atlikti:

 • patvirtintas eksportuotojas arba
 • bet kuris eksportuotojas, jei bendra siuntos vertė neviršija 6 000 EUR

 

Patvirtinti eksportuotojai

Eksportuojančios šalies muitinė gali leisti bet kuriam eksportuotojui, kuris dažnai siunčia produktus pagal šį Susitarimą, surašyti kilmės deklaracijas nepriklausomai nuo atitinkamų produktų vertės.

Tokio leidimo prašantis eksportuotojas privalo pateikti muitinei visas garantijas, būtinas produktų kilmės statusui ir kitų šio protokolo reikalavimų įvykdymui patikrinti.

Bet kokio piktnaudžiavimo atveju muitinė gali panaikinti patvirtinto eksportuotojo statusą.

 

Kas turėtų būti nurodyta kilmės deklaracijoje?

 • norėdamas surašyti kilmės deklaraciją, eksportuotojas sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente turėtų įrašyti arba atspausdinti šią deklaraciją (atitinkama kalba): „Šiame dokumente (muitinės leidimo Nr....) nurodytų produktų eksportuotojas ) pareiškia, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra preferencinės kilmės.“
 • kilmės deklaracijos tekstas gali būti surašytas bet kuria oficialiąja ES kalba ir pateikiamas IV priede. Pasiteiraukite savo muitinės įstaigų dėl bet kokių papildomų reikalavimų, kurių ji gali turėti.
 • kilmės deklaraciją turite pasirašyti ranka. Jei esate patvirtintas eksportuotojas, šis reikalavimas netaikomas, jei pateikiate savo muitinei raštišką įsipareigojimą prisiimti visą atsakomybę už bet kokią jūsų tapatybės deklaraciją.

Paraiškos pateikimas

 • kilmės deklaraciją eksportuotojas gali surašyti, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami arba jau eksportuoti, su sąlyga, kad ji pateikiama importuojančioje šalyje ne vėliau kaip per dvejus metus nuo joje nurodytų produktų importo.
 • pildydami kilmės deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmės statusą.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimas grindžiamas šiais principais:

 • tikrinimas grindžiamas importuojančios ir eksportuojančios Šalies muitinių administraciniu bendradarbiavimu
 • produktų kilmės patikrinimus atlieka vietos muitinės – importuojančios Šalies vizitai pas eksportuotoją neleidžiami.

Eksportuojančios Šalies valdžios institucijos nustato kilmę ir informuoja importuojančios Šalies valdžios institucijas apie rezultatus.

Reikalavimai produktams

Techninės taisyklės ir reikalavimai

 • sužinokite apie techninius reikalavimus, taisykles ir procedūras, kuriuos turi atitikti prekės, kad galėtų būti importuojamos į Europos Sąjungą
 • konkrečių taisyklių ir nuostatų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, paieška „Mano prekybos padėjėjo“ duomenų bazėje

Sveikatos ir saugos reikalavimai SFS

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Kaip įrodyti savo produktų kilmę, kad būtų galima prašyti taikyti lengvatinius tarifus, ir apie taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės tikrinimu, rasite skirsnyje apie kilmės taisykles.

Sužinokite apie kitus muitinio įforminimo dokumentus ir procedūras, kurių reikia norint importuoti į Europos Sąjungą.

Informacijos apie importo ir eksporto muitinės procedūras apskritai rasite Mokesčių ir muitų sąjungos GD svetainėje.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Į EPS įtrauktas dvišalis ES ir Pietų Afrikos protokolas dėl geografinių nuorodų apsaugos ir dėl prekybos vynais ir spiritiniais gėrimais.

 • ES saugo daugiau kaip 100 Pietų Afrikos pavadinimų, pavyzdžiui, Rooibosą, garsų užpilą iš Pietų Afrikos ir daugybę vynų pavadinimų, pvz., „Stellenbosch“ ir „Paarl“.
 • Pietų Afrika saugo daugiau kaip 250 ES pavadinimų, paskleistų maisto produktų, vynų ir spiritinių gėrimų kategorijoms

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, kitos nei Pietų Afrika šalies gamintojas negali prekiauti arbata, pagaminta iš gamyklos iš savo teritorijos simboliškai svarbiu pavadinimu „Rooibos“. Tas pats pasakytina apie tradicinius ES produktų pavadinimus.

Prekyba paslaugomis.

Viešasis pirkimas

Investicijos

Kitos sritys

Konkurencija

 • ES sustabdė eksporto subsidijas visiems į PAVB EPS šalis eksportuojamiems produktams
 • ES iki minimumo sumažino priemonių, turinčių gamybos ir prekybą iškreipiantį poveikį, skaičių
 • jei vietos pramonei kyla grėsmė dėl padidėjusio importo iš Europos, EPS leidžiama imtis priemonių pramonės sektoriams ir naujai pramonei apsaugoti.

Ginčų sprendimas

Pagal PAVB EPS ginčai sprendžiami konsultuojantis arba tarpininkaujant, o galiausiai – arbitražo būdu. Pasibaigus arbitražo procesui, šalis atsakovė imasi visų būtinų priemonių sprendimui įvykdyti. Reikalavimų nesilaikymo atveju kita šalis turi teisę į kompensaciją arba jai leidžiama imtis visų tinkamų priemonių, pavyzdžiui, padidinti muitus.

Tvarioji plėtra

PAVB EPS aiškiai grindžiamas „esminiais ir pagrindiniais“ Kotonu susitarimo elementais, t. y. žmogaus teisėmis, demokratijos principais, teisine valstybe ir geru valdymu. Todėl susitarime yra viena iš griežčiausių nuostatų dėl teisių ir darnaus vystymosi, numatytų ES susitarimuose.

 • „nevykdymo sąlyga“ reiškia, kad „atitinkamų priemonių“ (nustatytų Kotonu susitarime) gali būti imamasi, jei kuri nors šalis nevykdo savo įsipareigojimų, susijusių su esminiais elementais. Tai gali apimti prekybos lengvatų sustabdymą.
 • Jungtinėms EPS institucijoms pavesta stebėti ir vertinti EPS įgyvendinimo poveikį darniam Šalių vystymuisi. Pagal Kotonu susitarimą pilietinės visuomenės ir parlamento narių vaidmuo yra aiškus.

Regionų integracija

PAVB EPS yra susijęs tiek su PAVB EPS šalių tarpusavio prekyba, tiek su prekyba su ES.

 • PAVB EPS kilmės taisyklėmis remiamas naujų vertės grandinių kūrimas regione. Pagal sumavimo nuostatas ES pasienyje galima taikyti nuolaidų tarifus vaisiams, išaugintiems vienoje regiono šalyje, o vėliau konservuotiems ir konservuotiems kitoje šalyje. Tokios lanksčios kilmės taisyklės naudingos žemės ūkio maisto produktų, žuvininkystės ir pramonės sektorių įmonėms.
 • PAVB EPS suderinami Pietų Afrikos muitų sąjungos muitų tarifai, taikomi ES kilmės importui, ir taip pagerinamas muitų sąjungos veikimas. Taip PAVB EPS stiprinama regioninė integracija.
 • kiekviena PAVB EPS valstybė sutiko, kad bet koks pranašumas, kurį ji suteikė ES, taip pat bus taikomas ir kitoms PAVB EPS valstybėms.

Pajėgumų didinimas ir techninė pagalba

ES teikia techninę pagalbą prekybai. Tai padeda šalims pritaikyti savo muitinės procedūras ir sumažinti dokumentų tvarkymą. Jūsų nuomone, tai reiškia, kad tvarkant su muitine susijusius klausimus kyla mažiau sunkumų.

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos