Vakarų Balkanų

Nuo stabilizacijos ir asociacijos proceso pradžios ES palaipsniui sudarė dvišalius LPS, vadinamus stabilizacijos ir asociacijos susitarimais (SAS) su kiekviena Vakarų Balkanų partnere.

  • Albanija (2009 m.)
  • Šiaurės Makedonija (2004 m.)
  • Juodkalnija (2010 m.)
  • Serbija (2013 m.)
  • Bosnija ir Hercegovina (2015 m.)
  • Kosovas* (2016 m.)

* Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.)

 

SAS yra priemonės, kuriomis užtikrinamas regiono šalių ekonominis vystymasis ir politinis stabilizavimas, taip pat glaudžios ilgalaikės ES ir Vakarų Balkanų asociacijos kūrimas.  Iš tiesų SAS yra teisės aktų derinimo su ES acquis ir laipsniškos integracijos į ES rinką teisinė priemonė.

Pereinamuoju laikotarpiu SAS sukūrė laisvosios prekybos zoną, kuri jau baigėsi visiems, išskyrus Kosovą (2026 m.). 

Minėtuose susitarimuose numatytas dvišalės prekybos muitų ir netarifinių apribojimų panaikinimas ir jie taikomi prekėms, nurodytoms visuose Suderintos sistemos skirsniuose.  Tik kelios išimtys, susijusios su kai kuriais žemės ūkio ir žuvininkystės produktais, nėra visiškai liberalizuotos ir joms taikomi sumažinti muitai ir (arba) lengvatinės kiekybinės nuolaidos.

 

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį režimą, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Norėdami įvertinti, ar jūsų produktas atitinka kilmėstaisykles, ir išsiaiškinti, kaip parengti teisingus dokumentus, patikrinkite interaktyvią „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonę (ROSA)“ mano prekybos asistente.

 

Kilmės taisykles reglamentuoja Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių konvencija.

Be to, į susitarimus įtrauktos nuostatos dėl konkurencijos klausimų, aukšto lygio intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir tvirtesnio bendradarbiavimo muitinių veiklos srityje. Jos taip pat apima papildomas disciplinas, visų pirma susijusias su viešaisiais pirkimais, teisės aktų derinimu daugelyje sričių, įskaitant standartizavimą, taip pat nuostatomis dėl paslaugų ir įsisteigimo.

Daugiau

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos