28 spalis 2022

Muitinės: lapkričio 1 d. įsigalioja naujas susitarimas, kuriuo siekiama pagerinti ES ir Moldovos prekybos srautus.

Naujoji tvarka reiškia, kad tiek ES, tiek Moldovos Respublika abipusiškai pripažins viena kitos įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų (AEO) programas, sutelkdamos tam tikrus kriterijus atitinkančius prekybininkus, kuriems dėl to gali būti taikomos supaprastintos muitinės procedūros.

Nuo lapkričio 1 d. tiek ES, tiek Moldova suteiks abipusės naudos viena kitos įgaliotiesiems ekonominių operacijų vykdytojams, pavyzdžiui, mažės muitinio tikrinimo ir pirmenybės tvarka atliekant muitinį įforminimą. Šis susitarimas yra svarbus žingsnis į priekį ES ir Moldovos prekybos santykių srityje. Tai dar labiau padidins prekybos galimybes ir prisidės prie sklandaus prekių judėjimo tarp abiejų pusių, nepakenkiant aukštiems saugumo standartams. Šiuo metu, kai įmonėms reikia visos paramos, kurią jos gali gauti, kad įveiktų dėl karo Ukrainoje kilusią krizę, dėl susitarimo daugeliui ES ir Moldovos prekiautojų prekyba taps paprastesnė ir pigesnė.

ES ir Moldovos Respublikos santykiai grindžiami Asociacijos susitarimu, įskaitant išsamias ir visapusiškas laisvosios prekybos erdves (IVLPE). ES bendradarbiauja su Moldova pagal Europos kaimynystės politiką ir jos rytinę regioninę dimensiją – Rytų partnerystę, kurios pagrindinis tikslas – priartinti Moldovą prie ES. ES yra didžiausia Moldovos prekybos partnerė, kuriai tenka 52,2 proc. visos Moldovos prekybos. 2021 m. ES eksportas į Moldovą siekė 3,8 mlrd. EUR.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos