28 října 2022

Celní orgány: nová dohoda o zlepšení obchodních toků mezi EU a Moldavskem vstupuje v platnost dne 1. listopadu

Nový režim znamená, že jak EU, tak Moldavská republika budou vzájemně uznávat programy oprávněných hospodářských subjektů, které spojují obchodníky, kteří splňují určitá kritéria, a proto mohou využívat zjednodušených celních režimů.

Od 1. listopadu budou mít jak EU, tak Moldavsko vzájemné výhody pro oprávněné hospodářské subjekty druhé strany, jako je menší počet celních kontrol a přednostní zacházení při celním odbavení. Dohoda je významným krokem vpřed v obchodních vztazích mezi EU a Moldavskem. Dále posílí obchodní příležitosti a přispěje k hladkému toku zboží mezi oběma stranami, aniž by byly ohroženy vysoké bezpečnostní normy. V době, kdy podniky potřebují veškerou podporu, kterou mohou získat, aby překonaly současnou krizi způsobenou válkou na Ukrajině, dohoda usnadní a zlevní obchod mnoha obchodníkům z EU a Moldavska.

Vztahy mezi EU a Moldavskou republikou se řídí dohodou o přidružení, včetně prohloubených a komplexních zón volného obchodu. EU spolupracuje s Moldavskem v rámci evropské politiky sousedství a jeho východního regionálního rozměru, Východního partnerství, s hlavním cílem přiblížit Moldavsko EU. EU je největším obchodním partnerem Moldavska a představuje 52,2 % jeho celkového obchodu. Vývoz z EU do Moldavska dosáhl v roce 2021 výše 3,8 miliardy EUR.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy