28 października 2022

Cła: nowa umowa o poprawie przepływów handlowych między UE a Mołdawią wchodzi w życie 1 listopada

Nowe ustalenia oznaczają, że zarówno UE, jak i Republika Mołdawii będą wzajemnie uznawać programy dotyczące upoważnionych przedsiębiorców, łącząc przedsiębiorców, którzy spełniają określone kryteria i w związku z tym mogą korzystać z uproszczonych procedur celnych.

Od dnia 1 listopada zarówno UE, jak i Mołdawia zapewnią sobie wzajemnie wzajemne korzyści, takie jak mniejsza liczba kontroli celnych i priorytetowe traktowanie przy odprawie celnej. Umowa jest ważnym krokiem naprzód w stosunkach handlowych między UE a Mołdawią. Dodatkowo zwiększy możliwości handlowe i przyczyni się do płynnego przepływu towarów między obiema stronami, bez uszczerbku dla wysokich standardów bezpieczeństwa. W czasach, gdy przedsiębiorstwa potrzebują wszelkiego wsparcia, aby przezwyciężyć trwający kryzys spowodowany wojną w Ukrainie, umowa ta sprawi, że handel stanie się łatwiejszy i mniej kosztowny dla wielu unijnych i mołdawskich przedsiębiorstw handlowych.

Stosunki między UE a Republiką Mołdawii opierają się na układzie o stowarzyszeniu, w tym na pogłębionych i kompleksowych strefach wolnego handlu (DCFTA). UE współpracuje z Mołdawią w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i jej wschodniego wymiaru regionalnego, czyli Partnerstwa Wschodniego, której głównym celem jest zbliżenie Mołdawii do UE. UE jest największym partnerem handlowym Mołdawii i odpowiada za 52,2 % całkowitej wymiany handlowej Mołdawii. W 2021 r. wywóz z UE do Mołdawii wyniósł 3,8 mld EUR.

Udostępnij tę stronę: