28 Οκτωβρίου 2022

Τελωνεία: η νέα συμφωνία για τη βελτίωση των εμπορικών ροών μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας τίθεται σε ισχύ την 1 Νοεμβρίου

Οι νέες ρυθμίσεις σημαίνουν ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Δημοκρατία της Μολδαβίας θα αναγνωρίζουν αμοιβαία τα προγράμματα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (ΑΕΟ) της άλλης πλευράς, φέρνοντας σε επαφή εμπόρους που πληρούν ορισμένα κριτήρια και οι οποίοι, ως εκ τούτου, μπορούν να επωφεληθούν από απλουστευμένες τελωνειακές ρυθμίσεις.

Από τις 1 Νοεμβρίου, τόσο η ΕΕ όσο και η Μολδαβία θα παρέχουν αμοιβαία οφέλη στους ΕΟΦ της άλλης πλευράς, όπως λιγότερους τελωνειακούς ελέγχους και μεταχείριση κατά προτεραιότητα κατά τον εκτελωνισμό. Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Μολδαβίας. Θα ενισχύσει περαιτέρω τις εμπορικές ευκαιρίες και θα συμβάλει στην ομαλή ροή των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς να υπονομεύονται τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Σε μια εποχή κατά την οποία οι επιχειρήσεις χρειάζονται όλη τη στήριξη που μπορούν να λάβουν για να ξεπεράσουν τη συνεχιζόμενη κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η συμφωνία θα καταστήσει το εμπόριο ευκολότερο και λιγότερο δαπανηρό για πολλούς εμπόρους της ΕΕ και της Μολδαβίας.

Η σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας καθοδηγείται από τη συμφωνία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA). Η ΕΕ συνεργάζεται με τη Μολδαβία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της ανατολικής περιφερειακής της διάστασης, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, με βασικό στόχο να φέρει τη Μολδαβία πιο κοντά στην ΕΕ. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Μολδαβίας, αντιπροσωπεύοντας το 52,2 % του συνολικού εμπορίου της. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Μολδαβία ανήλθαν σε 3.8 δισ. EUR το 2021.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις