28 oktober 2022

Tullmyndigheterna: ett nytt avtal för att förbättra handelsflödena mellan EU och Moldavien träder i kraft den 1 november

Den nya ordningen innebär att både EU och Moldavien ömsesidigt kommer att erkänna varandras program för godkända ekonomiska aktörer och sammanföra aktörer som uppfyller vissa kriterier och därför kan omfattas av förenklade tullförfaranden.

Från och med den 1 november kommer både EU och Moldavien att erbjuda ömsesidiga fördelar för varandras godkända ekonomiska aktörer, såsom färre tullkontroller och prioriterad behandling vid tullklarering. Avtalet är ett stort steg framåt i handelsförbindelserna mellan EU och Moldavien. Det kommer att öka handelsmöjligheterna ytterligare och bidra till ett smidigt varuflöde mellan båda sidor, utan att äventyra höga säkerhetsstandarder. I en tid då företagen behöver allt det stöd de kan få för att övervinna den pågående krisen på grund av kriget i Ukraina kommer avtalet att göra handeln enklare och billigare för många EU-handlare och moldaviska handlare.

Förbindelserna mellan EU och Republiken Moldavien styrs av associeringsavtalet, inbegripet djupgående och omfattande frihandelsområden. EU samarbetar med Moldavien inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och dess östra regionala dimension, det östliga partnerskapet, med huvudmålet att föra Moldavien närmare EU. EU är Moldaviens största handelspartner och står för 52,2 % av landets totala handel. EU:s export till Moldavien uppgick till 3.8 miljarder euro 2021.

Dela sidan:

Genvägar