28 oktobris 2022

Muitas jomā: jauns nolīgums, kura mērķis ir uzlabot tirdzniecības plūsmas starp ES un Moldovu, stājas spēkā 1. novembrī.

Jaunā kārtība nozīmē, ka gan ES, gan Moldovas Republika savstarpēji atzīs viena otras atzīto uzņēmēju (AEO) programmas, apvienojot tirgotājus, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem un kuri tādējādi var gūt labumu no vienkāršota muitas režīma.

No 1. novembra gan ES, gan Moldova nodrošinās abpusējus ieguvumus viena otras AEO, piemēram, mazāku muitas kontroli un prioritāru režīmu muitošanā. Nolīgums ir nozīmīgs solis uz priekšu ES un Moldovas tirdzniecības attiecībās. Tas vēl vairāk palielinās tirdzniecības iespējas un veicinās netraucētu preču plūsmu starp abām pusēm, neapdraudot augstos drošības standartus. Laikā, kad uzņēmumiem ir vajadzīgs viss atbalsts, ko tie var saņemt, lai pārvarētu pašreizējo krīzi Ukrainā notiekošā kara dēļ, nolīgums daudziem ES un Moldovas tirgotājiem padarīs tirdzniecību vieglāku un lētāku.

ES un Moldovas Republikas attiecību pamatā ir asociācijas nolīgums, tostarp padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA). ES sadarbojas ar Moldovu Eiropas kaimiņattiecību politikas un tās austrumu reģionālās dimensijas — Austrumu partnerības — ietvaros ar galveno mērķi tuvināt Moldovu ES. ES ir Moldovas lielākā tirdzniecības partnere, veidojot 52,2 % no tās kopējā tirdzniecības apjoma. ES eksports uz Moldovu 2021. gadā sasniedza 3,8 miljardus EUR.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites