28 októbra 2022

Colná oblasť: nová dohoda na zlepšenie obchodných tokov medzi EÚ a Moldavskom nadobúda platnosť 1. novembra

Nové opatrenia znamenajú, že EÚ aj Moldavská republika si vzájomne uznajú programy schválených hospodárskych subjektov (AEO), ktoré spájajú obchodníkov, ktorí spĺňajú určité kritériá a ktorí preto môžu mať prospech zo zjednodušených colných režimov.

Od 1. novembra budú EÚ aj Moldavsko poskytovať vzájomné výhody SHS druhej zmluvnej strany, ako je menej colných kontrol a prednostného zaobchádzania pri colnom konaní. Dohoda je významným krokom vpred v obchodných vzťahoch medzi EÚ a Moldavskom. Ďalej posilní obchodné príležitosti a prispeje k hladkému toku tovaru medzi oboma stranami bez toho, aby sa ohrozili prísne bezpečnostné normy. V čase, keď podniky potrebujú všetku podporu, ktorú môžu získať na prekonanie prebiehajúcej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine, dohoda uľahčí obchod a zníži náklady pre mnohých obchodníkov z EÚ a Moldavska.

Vzťah medzi EÚ a Moldavskou republikou sa riadi dohodou o pridružení vrátane prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu (DCFTA). EÚ spolupracuje s Moldavskom v rámci európskej susedskej politiky a jeho východného regionálneho rozmeru, Východného partnerstva, s hlavným cieľom priblížiť Moldavsko k EÚ. EÚ je najväčším obchodným partnerom Moldavska a predstavuje 52,2 % jeho celkového obchodu. Vývoz EÚ do Moldavska dosiahol v roku 2021 výšku 3,8 miliardy EUR.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy