28 Октомври 2022

Митниците: ново споразумение за подобряване на търговските потоци между ЕС и Молдова влиза в сила на 1 ноември

Новите договорености означават, че както ЕС, така и Република Молдова взаимно ще признават програмите за одобрени икономически оператори (ОИО) на другата страна, като обединяват търговци, които отговарят на определени критерии и следователно могат да се възползват от опростени митнически режими.

Считано от 1 ноември, както ЕС, така и Молдова ще предоставят взаимни ползи за ОИО на другата страна, като например по-малък митнически контрол и приоритетно третиране при митническо оформяне. Споразумението е важна стъпка напред в търговските отношения между ЕС и Молдова. То ще увеличи допълнително възможностите за търговия и ще допринесе за гладкото движение на стоки между двете страни, без да се компрометират високите стандарти за сигурност. В момент, когато предприятията се нуждаят от цялата подкрепа, която могат да получат, за да преодолеят продължаващата криза, дължаща се на войната в Украйна, споразумението ще направи търговията по-лесна и по-евтина за много търговци от ЕС и Молдова.

Отношенията между ЕС и Република Молдова се ръководят от Споразумението за асоцииране, включително задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия (ЗВЗСТ). ЕС си сътрудничи с Молдова в рамките на Европейската политика за съседство и нейното източно регионално измерение — Източното партньорство, с основната цел да доближи Молдова до ЕС. ЕС е най-големият търговски партньор на Молдова, на който се падат 52,2 % от общата ѝ търговия. Износът на ЕС за Молдова възлиза на 3.8 милиарда евро през 2021 г.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки