28 oktober 2022

Carinska uprava: nov sporazum za izboljšanje trgovinskih tokov med EU in Moldavijo začne veljati 1. novembra.

Nova ureditev pomeni, da bosta EU in Republika Moldavija vzajemno priznavali programe pooblaščenih gospodarskih subjektov, ki združujejo gospodarske subjekte, ki izpolnjujejo določena merila in so zato upravičeni do poenostavljenih carinskih režimov.

Od 1. novembra bosta EU in Moldavija zagotovili vzajemne koristi za pooblaščene gospodarske subjekte druge pogodbenice, kot sta manj carinskih kontrol in prednostna obravnava pri carinjenju. Sporazum je pomemben korak naprej v trgovinskih odnosih med EU in Moldavijo. Dodatno bo spodbudil trgovinske priložnosti in prispeval k nemotenemu pretoku blaga med obema stranema, ne da bi pri tem ogrozili visoke varnostne standarde. V času, ko podjetja potrebujejo vso podporo, ki jo lahko dobijo za premagovanje sedanje krize zaradi vojne v Ukrajini, bo sporazum olajšal in pocenil trgovino za številne trgovce iz EU in Moldavije.

Odnose med EU in Republiko Moldavijo usmerja pridružitveni sporazum, vključno s poglobljenimi in celovitimi območji proste trgovine. EU sodeluje z Moldavijo v okviru evropske sosedske politike in njene vzhodne regionalne razsežnosti, tj. vzhodnega partnerstva, pri čemer je glavni cilj približati Moldavijo EU. EU je največja trgovinska partnerica Moldavije, saj predstavlja 52,2 % njene celotne trgovine. Izvoz EU v Moldavijo je leta 2021 znašal 3,8 milijarde EUR.

Deli to stran:

Hitre povezave