28 oktober 2022

Toldvæsenet: en ny aftale, der skal forbedre handelsstrømmene mellem EU og Moldova, træder i kraft den 1. november

De nye ordninger betyder, at både EU og Republikken Moldova gensidigt vil anerkende hinandens programmer for autoriserede økonomiske operatører (AEO'er), der samler erhvervsdrivende, der opfylder visse kriterier, og som derfor kan drage fordel af forenklede toldordninger.

Fra den 1. november vil både EU og Moldova give hinandens autoriserede økonomiske operatører gensidige fordele, såsom færre toldkontroller og prioriteret behandling i forbindelse med toldbehandling. Aftalen er et stort skridt fremad i handelsforbindelserne mellem EU og Moldova. Det vil yderligere styrke handelsmulighederne og bidrage til en gnidningsløs varestrøm mellem begge parter uden at gå på kompromis med høje sikkerhedsstandarder. På et tidspunkt, hvor virksomhederne har brug for al den støtte, de kan få for at overvinde den aktuelle krise som følge af krigen i Ukraine, vil aftalen gøre handelen lettere og billigere for mange erhvervsdrivende i EU og Moldova.

Forbindelserne mellem EU og Republikken Moldova er styret af associeringsaftalen, herunder vidtgående og brede frihandelsområder (DCFTA'er). EU samarbejder med Moldova inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik og dens østlige regionale dimension, det østlige partnerskab, med det centrale mål at bringe Moldova tættere på EU. EU er Moldovas største handelspartner og tegner sig for 52,2 % af landets samlede handel. EU's eksport til Moldova beløb sig til 3.8 mia. EUR i 2021.

Del denne side: