28 oktoober 2022

Tolliasutused: uus leping ELi ja Moldova vaheliste kaubavoogude parandamiseks jõustub 1. novembril

Uus kord tähendab, et nii EL kui ka Moldova Vabariik tunnustavad vastastikku teineteise volitatud ettevõtjate programme, tuues kokku teatavatele kriteeriumidele vastavad ettevõtjad, kes saavad seetõttu kasu lihtsustatud tolliprotseduuridest.

Alates 1. novembrist annavad nii EL kui ka Moldova üksteise volitatud ettevõtjatele vastastikust kasu, näiteks vähem tollikontrolli ja eeliskohtlemist tollivormistusel. Leping on oluline samm edasi ELi ja Moldova kaubandussuhetes. See suurendab veelgi kaubandusvõimalusi ja aitab kaasa kaupade sujuvale liikumisele mõlema poole vahel, seadmata ohtu kõrgeid turvastandardeid. Ajal, mil ettevõtjad vajavad Ukraina sõjast tingitud praegusest kriisist ülesaamiseks kogu vajalikku toetust, muudab leping kaubanduse paljude ELi ja Moldova kauplejate jaoks lihtsamaks ja odavamaks.

ELi ja Moldova Vabariigi suhetes juhindutakse assotsieerimislepingust, sealhulgas põhjalikest ja laiaulatuslikest vabakaubanduspiirkondadest. EL teeb Moldovaga koostööd Euroopa naabruspoliitika ja selle idapoolse piirkondliku mõõtme ehk idapartnerluse raames, mille peamine eesmärk on tuua Moldova ELile lähemale. EL on Moldova suurim kaubanduspartner, kelle arvele langeb 52,2 % Moldova kogukaubandusest. ELi eksport Moldovasse ulatus 2021. aastal 3,8 miljardi euroni.

Jagage seda lehte: