Par tirgu piekļuves portālu “Access2Markets”

Vēlaties eksportēt vai importēt produktus vai pakalpojumus? Vēlaties zināt, kādi pienākumi jāmaksā vai kādi noteikumi jāievēro?

Ja esat mazs uzņēmums, kas vēlas internacionalizēties, jums ir “Access2Markets”.

Šajā tīmekļa portālā ir apvienota tirgus piekļuves datubāze, ES tirdzniecības palīdzības dienests un daudz kas cits vienā rīkā. Neatkarīgi no tā, vai esat tikko dibinājis vai pieredzējis tirgotājs, mums ir viss, kas jums vajadzīgs.  Skatīties ievadvideo

Access2Markets ir viss, kas jums jāzina par nodevām, nodokļiem, produktu noteikumiem un prasībām visās ES valstīs un vairāk nekā 120 citos tirgos visā pasaulē.

Aplūkojiet informāciju par katru produktu manā tirdzniecības asistentā.

Katram produktam ir kods. To varat atrast vietnē Access2Markets. Jums būs vajadzīgs kods, lai zinātu, kādi muitas nodokļi un valsts vai vietējie nodokļi jums jāmaksā.

Uzziniet, kādas procedūras un formalitātes jāievēro.

Access2Markets uzskaita produktu noteikumus un prasības katram produktam.

Vai jums ir grūti saprast jūsu produkta izcelsmes noteikumus? “Access2Markets” pašnovērtējuma rīks, ROSA jums palīdzēs!

Ja nupat sākat, mūsu norādījumi soli pa solim apraksta visu preču un pakalpojumu importa un eksporta procesu.

Saskaroties arimporta vai eksporta problēmām?

Informējiet mūs par to, vai saskaraties ar šķēršļiem konkrētā tirgū vai meklējiet esošos šķēršļus mūsu datubāzē.

Īsumā parvisiem ES tirdzniecības nolīgumiem. Uzziniet, kā jūsu uzņēmums var gūt labumu no tiem. Access2Markets tos visus uzskaita ar informāciju par izcelsmes noteikumiem, ES intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieguldījumiem, publiskā iepirkuma tirgiem u. c.

Pieprasiet savu nodokļa atlaidi. Lai varētu izmantot samazinātu tarifu, jums jāiesniedz pareizie dokumenti importētājvalsts muitas dienestiem. Katrā ES tirdzniecības nolīgumā ir uzskaitīti vajadzīgie dokumenti. Pārbaudiet, kā pierādīt jūsu ražojuma izcelsmi vai arī jums ir jābūt reģistrētam eksportētājam?

Kā laist savu produktu tirgū?

Access2Markets ir pieejama visa vajadzīgā informācija neatkarīgi no tā, vai tā attiecas uz iekārtu atbilstības novērtēšanas sertifikātiem, akvakultūras produktu veselības sertifikātiem vai pārstrādātu pārtikas produktu marķēšanu.

Access2Markets ir muitas un citu valsts iestāžu kontaktinformācija ES valstīs un ārvalstīs.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites