Glosārija termins:

Noteiktas izcelsmes ražojumi

Produkti, kuru izcelsme ir tirdzniecības nolīgumā iesaistītajā pusē, jo tie atbilst izcelsmes noteikumiem, kas noteikti attiecīgajā preferenciālajā tirdzniecības režīmā, un tādējādi tiem var piemērot preferenciālās nodokļu likmes, kas noteiktas minētajā preferenciālajā tirdzniecības režīmā. Sk. arī “Izcelsmes statuss”.

Saistītais saturs:

Izcelsmes noteikumi

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites