Termin ze słowniczka:

Produkty pochodzące

Produkty pochodzące z jednej ze stron porozumienia handlowego, z uwagi na to, że spełniają reguły pochodzenia określone w ramach danej preferencyjnej umowy handlowej, i w związku z tym mogą korzystać z preferencyjnych stawek celnych w ramach tego preferencyjnego porozumienia handlowego. Zob. również „status pochodzenia”.

Powiązane treści:

Reguły pochodzenia

Udostępnij tę stronę: