Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Продукти с произход

Продукти, които са с произход от страна по търговски режим, тъй като отговарят на правилата за произход, определени от дадено преференциално търговско споразумение, и следователно могат да се ползват от преференциалните митнически ставки на това преференциално търговско споразумение. Вж. също „статут по произход“.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки